Olika insamlingssystem för matavfall

Det finns olika möjligheter att samla in matavfall och fastighetsägaren eller styrelsen väljer vad som passar fastighetsbeståndet eller bostadsrättsföreningen. Vi tillhandahåller särskilda kärl anpassade för matavfall. Dessa kärl ingår i avfallsabonnemanget. Andra lösningar och tillbehör som exempelvis underjordsbehållare, markstående behållare och kärlskåp, ordnar fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen själv med. Det finns olika utformningar och leverantörer. Ta kontakt med en återförsäljare för att ta del av deras utbud.

 

Matavfallskärl. Foto: PWS

Matavfallskärl

För de flesta flerbostadshus och bostadsrättsföreningar är det enklast att komplettera befintliga kärl med våra kärl som är anpassade för matavfall. Matavfallskärlet rymmer 140 liter och är skadedjurssäkert. Kärlet kan förvaras i kärlskåp, men det är inget krav från oss. Däremot behöver det stå på en hårdgjord yta.


Se hela vårt utbud av kärl.

Underjordsbehållare och markstående behållare

Matavfall kan, precis som restavfall, samlas in i krantömmande behållare. Dessa finns i olika varianter och utföranden. Behållarna kan vara helt eller delvis nedgrävda eller vara markstående. Kontakta oss innan beställning och installation av sådana behållare, då vi behöver säkerställa att våra fordon kan komma fram till platsen och kan tömma dem. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen investerar själv i att köpa och installera underjordsbehållare eller att införskaffa markstående behållare.


Exempel på underjordsbehållare. Foto: Wizworks Studios

Exempel på underjordsbehållare

Exempel på markstående behållare. Foto: Wizworks Studios

Exempel på markstående behållare

Exempel på kärlskåp. Foto: Wizworks Studios

Exempel på kärlskåp

HUR MÅNGA KÄRL BEHÖVER NI?

 

Ett standardhushåll genererar i genomsnitt 10-15 liter matavfall per vecka. Ett matavfallskärl som rymmer 140 liter räcker med andra ord till cirka 9-14 lägenheter vid tömning en gång per vecka.


En underjordsbehållare som rymmer 500 liter matavfall räcker till 35-50 lägenheter vid tömning en gång per vecka. En större underjordsbehållare som rymmer 750 liter matavfall räcker till 50-75 lägenheter vid tömning en gång per vecka.

VAD KOSTAR DET?


Taxan för hantering av matavfall och restavfall består av en fast grundavgift per lägenhet och en rörlig hämtnings- och

behandlingsavgift. Grundavgiften är kopplad till kundkategori och boendeform. Den rörliga delen är beroende av antalet kärl eller behållare samt storleken på dessa och hämtningsintervallen.


Aktuell avfallstaxa