Detta händer med avfallet

Matavfall. Foto: Wizworks

Matavfall

Det bästa är förstås att inte kasta någon mat alls. Men mat som ändå slängs är en värdefull resurs om den tas tillvara. I genomsnitt slänger varje person i Sverige cirka 80 kg matavfall om året.


Det utsorterade matavfallet transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge, precis som matavfallet från övriga kommuner i Dalarna.


Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.


Olika förpackningar av papper, plast, ofärgat och färgat glas, metall samt tidningar och returpapper. Foto: FTI

Foto: FTI

Förpackningar, tidningar och returpapper

Förpackningar samt tidningar och returpapper används som råvara vid tillverkning av nya produkter. När materialet tas tillvara sparar vi stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.  


Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

Restavfall

Restavfallet kommer att omhändertas i en förbränningsanläggning och energin tas till vara. För närvarande utförs detta i Avesta.

Vill du veta mer?

På webbplatsen sopor.nu kan du läsa mer om avfall och miljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

VISSTE DU ATT...

 

…en biogasbil kan köra nästan två kilometer på ett kilo matavfall?


…glas, stål och aluminium går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?


…pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger innan fibrerna är utslitna?