Var sak har sin plats

Avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Det är därför viktigt att alla sorterar och lägger sitt avfall på rätt plats så att vi i nästa steg kan ta hand om det på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Sortera rätt!

Det är viktigt att matavfallet är rätt sorterat och fritt från plast och annat avfall eftersom det behandlas biologiskt. Är matavfallet dåligt sorterat kan vi inte återvinna det.


Råd om hur matavfallet ska sorteras och hanteras.

Matavfall blir biogas och biogödsel

Det utsorterade matavfallet transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge, precis som matavfallet från övriga kommuner i Dalarna. Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.

Lämna förpackningar samt tidningar och returpapper på närmaste återvinningstation

Förpackningsmaterial hör inte hemma i soppåsen för restavfall utan ska istället lämnas på en återvinningsstation. Där finns det separata behållare för förpackningar av plast, metall, papper, färgat glas, ofärgat glas samt tidningar och returpapper. Det är Förpackningsinsamlingen, förkortat FTI, som ansvarar för de obemannade återvinningsstationerna. De ser till så att förpackningarna, tidningarna och returpappret tas till vara och återvinns.


Information om förpackningar samt tidningar och returpapper.


Obemannad återvinningsstation med behållare för färgade och ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, mjuka och hårda plastförpackningar , metallförpackningar samt tidningar och returpapper. Foto: Wizworks Studios

LITEN ORDLISTA


Matavfall är det som blir över efter matlagning och måltider, till exempel skal och blast från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, pasta och ris, äggskal, ben och kärnor. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.


Matavfall. Foto: WizworksRestavfall är till exempel blöjor, bindor, tandborstar, kuvert, dammsugarpåsar, disktrasor, tops och snus. Alltså det som blir kvar efter att matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt farligt avfall har sorterats ut. Det är bara restavfallet som hör hemma i den vanliga soppåsen.


Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks