Tillgänglighetsredogörelse för wbab.se

Enligt lagen om digital tillgänglighet ska våra texter vara lätta att läsa och förstå. Du som användare ska kunna hantera vår digitala service, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.


Den här sidan beskriver hur wbab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen för dig?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från wbab.se i något annat format än vad som finns att tillgå på vår webbplats, kontakta oss på telefon 0240-309 90 eller via e-post via e-post info@wbab.se.

Är du inte nöjd med vår webbplats tillgänglighet?

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på telefon 0240-309 90 eller via e-post via e-post info@wbab.se. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till DIGG

Anmäl bristande tillgänglighet:

Myndigheten för digital förvaltning DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur underlättar vi för dig?

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande. Vi har hjälpmedel för att underlätta för våra användare, bland annat kan du lyssna på innehållet Öppnas i nytt fönster. med hjälpmedlet Talande Webb.


Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll som fångar upp många tillgänglighetsproblem före publicering.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig som använder Talande Webb

  • När du använder hjälpmedlet Talande Webb kan du gå miste om viss information.

För dig som navigerar utan att se

  • Webbplatsens olika delar är inte angivna i koden, det gör det svårt att skapa överblick med hjälpmedel. [1.3.1 (A)]
  • Det går inte att hoppa över återkommande innehåll. [2.4.1 (A)]

För dig som navigerar med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen har bristande kontraster i huvudmenyn. [1.4.3 (AA)]


Det kan finnas delar av webbplatsen som inte är tillgänglig, exempelvis pdf:filer. Vi arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem. Vår ambition är att åtgärda alla kända tekniska tillgänglighetsproblem vid utveckling av vår kommande webbplats.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som inte har finansierats eller tagits fram av wbab.se eller står under vår kontroll.

Hur har vi testat webbplatsen?

För att utvärdera hur tillgänglig wbab.se är har vi gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 22 september 2020.

Ny webbplats nästa år

Vi kommer att påbörja arbetet med att ta fram en helt ny webbplats under 2024.


Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90