Kom igång med sortering av matavfall

Gå igenom aktivitetslistan steg för steg för att komma igång med
matavfallssorteringen i din fastighet eller er bostadsrättsförening.


Aktivitetslista

Vilken lösning fungerar bäst i fastigheten eller bostadsrättsföreningen? Ta beslut om ni ska använda matavfallskärl, underjordsbehållare eller markstående behållare.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen i samråd med WBAB.

Beräkna antalet matavfallskärl eller vilken storlek på behållare som fastigheten eller bostadsrättsföreningen behöver i relation till antalet hushåll. Gå även igenom ert nuvarande abonnemang för restavfall. Vid sortering av matavfall minskar mängden restavfall.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen i samråd med WBAB.

Säkerställ att det finns utrymme för insamling av matavfall på fastighetens eller bostadsrättsföreningens plats för avfall. Vid behov anpassa platsen utifrån insamlingssystem. I vissa fall kan det vara bättre att se ut en ny plats. Står matavfallskärlen utomhus bör de placeras på en skuggig plats för att undvika dålig lukt. Tänk på att både kärl och eventuella kärlskåp behöver stå på en hårdgjord yta.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen i samråd med WBAB.

Om ni har bestämt att använda ett annat alternativ för insamling av matavfallet än våra kärl behöver ni köpa in och installera egna behållare.


Viktigt! Kontakta alltid WBAB före inköp och installation
av underjordsbehållare eller markstående behållare.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Informera de boende och andra eventuella hyresgäster om vad som är på gång och varför det görs i god tid före införandet av matavfallssortering.


Mall med förslag på information till de boende.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Meddela oss hur många startpaket ni behöver samt när och var ni vill att materialet och eventuella matavfallskärl ska levereras till er. Vi behöver också kontaktuppgifter till den som ska ta emot materialet och kärlen.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

När införandet av matavfallssortering närmar sig i fastigheten eller bostadsrättsföreningen behöver de boende och andra eventuella hyresgäster få information om att sorteringsstarten närmar sig. Berätta när och hur de kommer att få sina startpaket. Påminn också om att förpackningar samt tidningar och returpapper också ska sorteras ut och lämnas i respektive behållare på närmaste återvinningsstation.


Mall med förslag på information till de boende.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Våra kärl är försedda med sorteringsdekaler när de levereras till er. Om ni använder andra behållare se till att märka upp dem med tydliga sorteringsanvisningar före sorteringsstarten.


Material för skyltar.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Se till alla hushåll och andra eventuella hyresgäster får ett startpaket. Bifoga även information från dig som fastighetsägare eller er i styrelsen där ni berättar när den nya avfallshanteringen med sortering av matavfall och restavfall börjar hos er.


Mall med förslag på information att dela ut tillsammans med startpaketen.


Ansvar:

Fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90