Avfallshantering i Smedjebackens kommun

Matavfall och restavfall

Du lägger restavfall i det gröna kärlet och matavfall lägger du i ditt bruna kärl, om du inte har matavfallskvarn eller egen kompost, då tar du hand om matavfallet själv.


Här får du råd om hur du hanterar och sortera ditt matavfall.


Du som bor i villa kan få det gröna kärlet för restavfall tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Restavfallet transporteras till en godkänd förbränningsanläggning och blir energi.


Det bruna kärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Matavfallet som du lägger i det bruna kärlet körs till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Kompostera hemma

Du får kompostera hemma om du har en godkänd kompost och om komposteringen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Du ska då göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan om kompostering i Smedjebackens kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Matavfallskvarn

Du kan också ta hand om ditt matavfall med en så kallad matavfallskvarn. Kvarnen kopplas till det vanliga avloppet. Du behöver då göra en dispensansökan till WBAB. Vi ansvarar för dispenserna för att få släppa ut matavfall i de kommunala ledningarna.

 

Blankett för dispensansökan om matavfallskvarn. Pdf, 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du vill koppla en matavfallskvarn till ett enskilt avlopp ansöker du om detta hos Smedjebackens kommun, miljö- och byggnadsnämnden.

Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

 

Information om farligt avfall.

 

Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation. Det är Förpackningsinsamlingen (förkortat FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna.


På FTI:s webbplats kan du bland annat se var återvinningsstationerna är placerade. Du kan också anmäla behov av städning när återvinningstationen är stökig eller tömning av överfulla behållare.


Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Så här sorterar du dina förpackningar.

  

Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Information om återvinningscentralerna.

Hämtning av grovavfall

Kan du inte själv köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat och emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar det. För mer information, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


HUSHÅLLSAVFALL


Matavfall är det som blir över när du har lagat mat eller har ätit, till exempel skal från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, bröd, pasta och ris. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.  


Matavfall. Foto: WizworksRestavfall är till exempel. blöjor, bindor, tandborstar, kuvert dammsugarpåsar, disktrasor och tops. Alltså det som är kvar när du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, tidningar, returpapper och farligt avfall. 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

VAD ÄR EN FÖRPACKNING?


Som förpackning räknas det material som omsluter och skyddar en vara. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorterar du den efter det material som den består mest av.


SPARA PLATS

Ihopvikt mjölkpaket. Foto: Mostphotos


  • Platta till och vik ihop förpackningarna.
  • Lägg mindre förpackningar i större.
  • Använd komprimeraren för mjuka plastförpackningar.

 

ANNAT AVFALL


Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Det är därför viktigt att allt avfall hamnar på rätt plats så att vi kan ta hand om det på ett säkert och miljöriktigt sätt.


Grovavfall

Läkemedel

Använbara saker

 

Kolla på sorteringsguiden dalaavfall.se om du undrar hur något ska sorteras. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.