Villa och fritidshus

Flicka och pappa slänger matavfallspåsen i sorteringskärlet. Foto: Wizworks Studios


Det finns tre olika abonnemang för hushållsavfall för dig som har en villa eller ett fritidshus vid körbar väg. De heter Standard, Mini och Dela kärl.

Abonnemang Standard

Abonnemang Standard är vårt grundabonnemang och innebär att du sorterar och lämnar, förutom utsorterat matavfall och restavfall, även dina förpackningar samt tidningar och returpapper hemma i dina två sorteringskärl. 


Information om abonnemang Standard.

Abonnemang Mini

Abonnemang Mini innebär att du har ett sorteringskärl som är utrustat med två fack, det ena för matavfall och det andra för restavfall. Dina förpackningar samt tidningar och returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation.


Information om abonnemang Mini.

Abonnemang Central uppsamlingsplats

För dig som har en villa eller ett fritidshus vid en väg som inte är körbar för våra fordon finns abonnemangsalternativet Central uppsamlingsplats.


Information om abonnemang Central uppsamlingsplats.

Du som har ett fritidshus

Avfallsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad. Du kan även välja helårsabonnemang.

Aktuella priser

Aktuella priser för de olika abonnemangsalternativen.

Tillfälligt uppehåll i avfallshämtning

Om du inte vistas i din permanentbostad under en sammanhängande period av minst fyra månader kan du få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen. För fritidshus gäller att du inte vistas i det under hela din hämtningssäsong. Du kan ha uppehåll i avfallshämtningen i max tre år.


Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtning. Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela kärl med din granne?

Två närliggande småhus, fritidshus eller verksamheter kan dela kärl. Du kan dela antingen sorteringskärlen i abonnemang Standard eller sorteringskärlet i abonnemang Mini med en granne. Båda betalar grundavgift och ni får varsin faktura.

Anmälan om att dela kärl

Kontakta vår kundservice om du vill att vi skickar en blankett hem till dig eller ladda ner blanketten nedan och skicka den till oss.


Blankett för ansökan om abonnemang Dela kärl. Pdf, 164.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Har du några frågor, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

OM DU SÄLJER DIN FASTIGHET


När en fastighet ska byta ägare, är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet och lämna uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering. Kontakta kundservice vid ägarbyte.

BYTE AV ABONNEMANG


Vill du byta abonnemang eller har du frågor kring de olika abonnemangsalternativen kontakta vår kundservice.

 

BEHÖVER DU FLER KÄRL?


För hushåll som har mycket restavfall, exempelvis blöjor, finns det möjlighet att beställa ett extra kärl. Kontakta vår kundservice.