Avfallshämtning

Insamlingspersonal tömmer sorteringskärl. Foto: Wizworks Studios.


Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till så att vi kan hämta ditt avfall. Du väljer själv var du placerar dina kärl mellan hämtningsdagarna. När det är dags för avfallshämtning ber vi dig att tänka på några saker för att hämtningen ska fungera bra.

 

På hämtningsdagen gäller följande

 • Ställ fram kärlen eller kärlet som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
 • Placera kärlen eller kärlet vid tomtgränsen i anslutning till hämtningsvägen med handtaget eller handtagen utåt.
 • Kärlen eller kärlet ska stå i markläge, på plan och hårdgjord yta.
 • Se till att vägen till kärlen eller kärlet inte är blockerad av några hinder som exempelvis grindar.
 • Lägg inte mer avfall i kärlet än att locket går att stänga.
 • Delar du kärl med en granne? Tänk på att kärlet eller kärlen på hämtningsdagen ska stå vid den fastighet som ni har anmält till oss.
 • Har kärlets lock ett låsvred, se i så fall till att det är låst (gäller dig i Ludvika kommun).

 

Underlätta för avfallshämtarna

På vintern behöver du vid behov skotta och sanda vid dina kärl och i anslutning till dragvägen. Borsta också av snö från locken. Tänk också på att dra in dina kärl innanför tomtgränsen när du inte har avfallshämtning. Då blir det enklare för de som jobbar med snöröjning och sandupptagning. På sommaren ber vi dig ta bort högt gräs och annan växtlighet runt kärlen och i anslutning till dragvägen.

 

Hur ofta är det avfallshämtning?

Sorteringskärl 1 för utsorterade förpackningar av papper, plast, ofärgat glas och metall tömmer vi var fjärde vecka. Sorteringskärl 2 för utsorterat matavfall, restavfall, förpackningar av färgat glas samt tidningar och returpapper tömmer vi varannan vecka. Tömningsintervallen på sorteringskärlen är samma för alla. Det går alltså inte att ha glesare hämtning.

 

Avfallshämtning vintertid

Snöoväder och halt väglag kan innbära förseningar i avfallshämtningen. Det är viktigt att vägen inte bara är plogad utan också sandad eller saltad för att våra tunga insamlingsfordon ska få fäste och kunna ta sig fram.

 

Mer om avfallshämtning vintertid.

 

Avfallshämtning i samband med helgdagar

När en helgdag eller en afton infaller på en vardag kan avfallshämtningen tillfälligt ändras. Det innebär att vi kan hämta ditt avfall både tidigare eller senare än vanligt. Vi ber dig därför att ställa ut ditt sorteringskärl eller dina sorteringskärl en dag tidigare än din ordinarie hämtningsdag vid dessa tillfällen. Information om ändrade hämtningsdagar publicerar vi på startsidan under driftinformation.

 

Så här sköter du dina kärl

Spola ur kärlen när det behövs, om något har läckt ut eller om kärlen luktar illa.

 

Avfallshämtning för dig som har fritidshus

Ludvika kommun

Du som har ett fritidshus i Ludvika kommun kan antingen ha avfallshämtning under sommaren, vintern eller helår. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad. Du kan också ha ett abonnemang för avfallshämtning hela året.

 

Smedjebackens kommun

Det finns två olika avfallsabonnemang för dig som är fritidshusägare i Smedjebackens kommun. Använder du ditt fritidshus året runt ska du ha ett avfallsabonnemang för helårshämtning. Använder du bara ditt fritidshus under sommarsäsongen har du ett avfallsabonnemang för säsongshämtning. Vi hämtar ditt avfall från och med maj till och med september. Har du säsongshämtning är dina kärl försedda med dekaler märkta med ”Tömning av kärlet 1 maj–30 september”.


KUNDSERVICE

0240-309 90

Tips för att undvika fluglarver och dålig lukt

 

 • Placera om möjligt kärlet i skugga.
 • Håll matavfallet så torrt som möjligt. Då luktar det mindre och lockar inte flugorna lika mycket. Det är viktigt att inte fylla påsen med för mycket matavfall och att vara noggrann med att vika ihop den. Detta gör att flugorna inte kommer åt matavfallet och kan lägga sina ägg.
 • För att undvika flugor och dålig lukt kan du passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt. Du kan även spraya lite ättika på kanten och botten av kärlet. Det tycker flugorna inte om.


Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 

 • Håll matavfallspåsen så torr som möjligt. Låt blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare. Vik ihop påsen noga så att matavfallet inte ramlar ut.
 • Om möjligt, ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet. Sätt en hink ovanpå för att inte locka fåglar eller andra djur.
 • Blir det några påsar kvar efter tömning lossnar de när det tinar och följer med vid nästa tömning.