Lägenhet och bostadsrätt

En man, en kvinna och ett litet barn står vid behållaren för matavfall och ska slänga sin matavfallspåse. Foto: Wizworks Studios


Alla hushåll, företag och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall och även bli bättre på att sortera sina förpackningar samt tidningar och returpapper.


Sortera ut dina förpackningar av mjuk- och hårdplast, metall, ofärgat och färgat glas, papper samt tidningar och returpapper från den vanliga soppåsen för restavfall. Lämna dem istället i respektive behållare på närmaste återvinningsstation. På så sätt ser du till att förpackningsmaterialet återvinns och stannar kvar i kretsloppet.


Sortera och lägg var sak på sin plats

Där du bor finns antingen kärl eller behållare som är försedda med tydliga dekaler eller skyltar för matavfall och restavfall. Kärlen eller behållarna ser olika ut beroende på vilket insamlingssystem som finns tillgänglig för just dig.

Packa alltid matavfall och restavfall i påsar

Matavfallet lägger du i en papperspåse avsedd för matavfall och restavfallet lägger du i en plastpåse som tidigare. Se till att försluta påsarna ordentligt så att inget läcker ut.


Här får du råd om hur du hanterar och sortera ditt matavfall.


Så här sorterar du dina förpackningar.

Undrar du över hur något ska sorteras?

Kolla på sorteringsguiden dalaavfall.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ett av våra återvinningsfordon inuti. Foto: WBAB

Var noga med att lägga det sorterade avfallet i rätt kärl
eller behållare. Fordonen som tömmer kärlen eller
behållarna är konstruerade för att säkerställa att allt
hamnar på rätt plats vid tömningen.

 

Sortering och förvaring inomhus

Ordna bra sortering hemma så blir det
enklare att sortera i kärlen eller behållarna och på återvinningsstationen. Det gäller att försöka hitta smarta lösningar som fungerar i begränsade utrymmen.


Tre behållare för sortering under diskbänken, en för matavfall, en för förpackningsmaterial och en för restavfall. Foto: Wizworks Studios

Det är bra om du har plats för tre behållare under diskbänken, en för matavfall, en för restavfall och en för förpackningar.

Det går bra att lägga alla förpackningar i samma behållare under diskbänken.

Ta sedan med hela behållaren och sortera förpackningarna vid närmaste återvinningsstation.


Annars har du kanske utrymme i städskrubben eller ett förråd? Där kan du till exempel ha en hink för alla förpackningar av papper, plast, glas och metall. Har du mer plats så kan du istället använda backar, behållare eller kassar för ditt förpackningsmaterial. Tidningar och returpapper kan du samla i en papperskasse. Gå ofta till återvinningsstationen med dina förpackningar samt tidningar och returpapper så sparar du plats hemma.


HUSHÅLLSAVFALL


Matavfall är det som blir över när du har lagat mat eller har ätit, t.ex. skal från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, bröd, pasta och ris. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.  

 

Matavfall. Foto: WizworksRestavfall är t.ex. blöjor, bindor, tandborstar, kuvert dammsugarpåsar, disktrasor och tops. Alltså det som är kvar när du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, tidningar, returpapper och farligt avfall. 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

VAD ÄR EN FÖRPACKNING?


Som förpackning räknas det material som omsluter och skyddar en vara. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorterar du den efter det material som den består mest av.


SPARA PLATS

Ihopvikt mjölkpaket. Foto: Mostphotos


  • Platta till och vik ihop förpackningarna.
  • Lägg mindre förpackningar i större.


ANNAT AVFALL


Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Det är därför viktigt att allt avfall hamnar på rätt plats så att vi kan ta hand om det på ett säkert och miljöriktigt sätt.


Farligt avfall

Grovavfall

Läkemedel

Använbara saker