Grovavfall

Gammal, uttjänt soffa är grovavfall. Foto: Wizworks Studios

Avfall som är skrymmande, stort eller tungt
kallas för grovavfall, exempelvis möbler, mattor,
madrasser och metallskrot. Det kan också vara
trädgårdsavfall och avfall som inte är återvinningsbart, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong. Allt sådant avfall lämnar du på en återvinningscentral.


Besök våra återvinningscentraler.

KUNDSERVICE

0240-309 90