Elavfall

Elavfall. Foto: Mostphotos

Elavfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri, exempelvis lysrör, lågenergilampor, batterier, eltandborstar, sladdar, mobiltelefoner, tv-apparater och datorer. Lämna in hela produkten om den innehåller inbyggda batterier.

 

Lämna ditt elavfall på någon av våra återvinningscentraler. Butiker som säljer elprylar tar också emot elavfall.


Samla mindre elavfall i elboxen

Du som har egna sorteringskärl vid din fastighet (abonnemang Standard) samlar mindre elavfall som kasserade ljuskällor, småelektronik och batterier i din elbox. När du behöver få den tömd, hänger du boxen på valfritt sorteringskärl inför avfallshämtning. Efter tömning tar du bort elboxen och förvarar den i ett förråd eller på en annan plats.

 

Viktigt! Ta bort elboxen från sorteringskärlet när den har blivit tömd. Boxen får inte hänga kvar på kärlet.


Vad händer sedan med elavfallet?

Elavfall innehåller material som kan bli till nya produkter. Metall, glas och plast sorteras exempelvis ut för återvinning. Metallerna kan återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Avfallet kan också innehålla miljöfarliga ämnen och dessa beståndsdelar omhändertas som farligt avfall. Det är Elkretsen som ansvarar för återvinningen av elektronik.

 

KUNDSERVICE

0240-309 90

Använder du inte elboxen?


Elboxen ingår som en del i vårt sorteringssystem, där grundtanken är att det ska vara lätt att göra rätt. Det mesta av avfallet ska gå att sortera och lämna hemma vid fastigheten.

 

En del hittar en bra plats att förvara elboxen och tycker att det är smidigt att samla sitt elavfall i den. Medan andra tycker att det är onödigt att ha en särskild box för elavfall för att man har så lite.

 

Om du inte har behov av eller plats för någon elbox, kontakta oss så hämtar vi den eller lämna in den på en återvinningscentral. Huvudsaken är att du sorterar ut elavfallet och inte blandar det med annat avfall.