Elavfall

Elavfall. Foto: Mostphotos

Elavfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri, exempelvis mobiltelefoner, eltandborstar, rakappatater, datorer

och tv-apparater.


Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in.


Elavfall innehåller material som kan bli till nya produkter. Metalllerna kan exempelvis återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Avfallet kan också innehålla miljöfarliga ämnen.


Lämna ditt elavfall på någon av återvinningscentralerna. Butiker som säljer elprylar tar också emot elavfall. Det är Elkretsen som ansvarar för återvinning av elektronik.


Batterier och ljuskällor

Småbatterier som knappcellsbatterier, brunstensbatterier och kvicksilverbatterier kan du lämna i särskilda behållare på livsmedelsaffärerna. Här finns också möjlighet att lämna olika typer av ljuskällor som exempelvis glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor och halogenlampor. Det går också bra att lämna batterier och ljuskällor på någon av våra återvinningscentraler.


Samla mindre elavfall i elboxen

Bor du i Ludvika kommun och har abonnemang Standard eller Dela standard har du fått en elbox. I den samlar du uttjänta ljuskällor, mindre elavfall och batterier. När boxen är full, sätter du fast den på ett av dina sorteringskärl, så får du den tömd i samband med ordinarie avfallstömning. När elboxen är tom tar du in den igen och förvarar den inomhus tills det är dags att tömma den igen.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90