Avfallshantering i Ludvika

Ludvikabor i olika åldrar står på Roths Äng med tomma förpackningar, matavfallspåsar och soppåsar med restavfall i händerna. Foto: Wizworks Studios.

 

Tillsammans blir vi bäst på återvinning!

Att ta hand om avfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Du sorterar ditt avfall utifrån vilket material det består av och lägger det på rätt plats. Vi tar sedan hand om avfallet och ser till så att det återvinns. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel. Dina gamla förpackningar återvinns till nya förpackningar. Tidningar och returpapper blir exempelvis nya tidningar och ditt restavfall omvandlas till energi. Tillsammans ser vi till att maximera nyttan av råvaror och energi och samtidigt spara på jordens resurser.


Information till dig som bor i en villa eller har ett fritidshus.

 

Information till dig som bor i en lägenhet eller i en bostadsrätt.


Information till dig som äger ett eller flera flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening.


Varför behöver vi sortera mera?

Ambitionen både i Sverige och inom EU är att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. Det handlar exempelvis om att utveckla en avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser.


KUNDSERVICE

0240-309 90