En man besöker återvinningsstationen och sorterar förpackningar. Foto: Avfall Sverige

Återvinningsstationer

På återvinningsstationen kan du som privatperson lämna dina förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper för återvinning. På vissa stationer finns det även behållare för insamling av kläder och skor samt småbatterier. Annat avfall lämnar du istället på en av våra återvinningscentraler.

 

I Ludvika och Smedjebackens kommuner är det vi som har ansvaret för städning och skötsel av återvinningsstationerna och för tömning av behållare.

 

Hitta till närmaste återvinningsstation

På webbplatsen sopor.nu kan du se var de olika återvinningsstationerna är placerade.

 

Här hittar du återvinningsstationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken "Använd min plats", välj kommun eller använd kartfunktionen.


Hjälp oss att hålla rent och trevligt!

Hör gärna av dig om återvinningsstationen är i behov av städning, sandning, snöröjning eller någonting annat eller om vi behöver tömma någon av behållarna. Felanmälan gör du enklast direkt på återvinningsstationen genom att skanna QR-koden som finns på informationsskylten. Du kommer direkt till felanmälan och formuläret som gäller för den aktuella återvinningsstationen.

 

Andra rapporteringsvägar

Du kan också göra en felanmälan via länken nedan eller gå in på webbplatsen sopor.nu direkt. Viktigt! För att kunna göra en felanmälan behöver du först fylla i vilken kommun och återvinningsstation det gäller.

 

Gör en felanmälan på sopor.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Det går även bra att ringa 0240-309 90. Tänk på att vi behöver veta vilken återvinningsstation det gäller, uppge därför stationens id-nummer eller placering.

 

Annat avfall lämnar du på en återvinningscentral

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar samt tidningar och returpapper. Annat avfall till exempel vitvaror, elavfall, farligt avfall, lampor, fönsterglas, dricksglas, keramik och kasserade möbler lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

 

Våra återvinningscentraler

 

Är du företagare?

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningsmaterial. Är du företagare eller har en verksamhet kan du antingen lämna dina förpackningar utan avgift på en av våra bemannade återvinningscentraler eller anlita en entreprenör som hämtar förpackningsavfallet hos dig.

 

Observera att om du ska lämna avfall med producentansvar, som exempelvis förpackningar, på Björnhyttans återvinningscentral eller Nytäppans återvinningscentral måste du komma ihåg att meddela oss i samband med besöket för att undvika att få en faktura.

 

På sikt ska det bli ännu enklare att lämna förpackningsmaterialet

För att minska mängden avfall från förpackningar och öka återvinningen av material har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in, förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Det ska bli enklare och närmare för alla hushåll att lämna sina förpackningar. På så vis blir det lättare att göra rätt, och när avfallet sorteras bättre kommer också återvinningen att öka.

 

I korthet innebär de nya reglerna att kommunerna fick ansvar för insamlingen av förpackningar och även återvinningsstationerna från och med den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna samla in förpackningarna fastighetsnära. Det betyder att alla hushåll i Sverige kommer att kunna lämna sitt förpackningsmaterial i anslutning till bostaden.

 

För dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Ludvika eller Smedjebackens kommuner samlar vi in förpackningarna tillsammans med matavfall och restavfall vid eller i närheten av din fastighet.

 

Bor du däremot i flerbostadshus i Ludvika eller Smedjebackens kommuner kan du inte lämna dina förpackningar i anslutning till din bostad, då systemet ännu inte är utbyggt. Till dess att fastighetsnära insamling är införd, fortsätter du därför att lämna ditt förpackningsmaterial på närmaste återvinningsstation.

 

Även du som redan har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar kan också behöva besöka en återvinningsstation någon gång när du har stora förpackningar eller extra mycket förpackningsmaterial.

 

När det nya insamlingssystemet av förpackningar är utbyggt hos alla hushåll, kan det bli aktuellt med förändringar för återvinningsstationerna.

 

Frågor och svar

Ja! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning bidrar till du till att materialen stannar kvar i kretsloppet. Naturens råvaror används igen och massor med energi sparas. Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar också till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden.

 

Visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Det är därför viktigt att vi sorterar och återvinner förpackningarna istället för att slänga dem i påsen för restavfall.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu har detta ändrats – företagen har fortfarande ansvaret för att återvinna förpackningarna, men det är kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in dem och producenterna i sin tur kan återvinna förpackningarna.

Några fördelar med förändringen:

  • Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030.
  • Fastighetsnära insamling av förpackningar gör det enklare att göra rätt. Erfarenheter från kommuner som redan har fastighetsnära insamling visar att fler förpackningar lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet som det till stor del gör i dag.
  • Kommunerna kan samordna insamlingen av förpackningar med hämtningen av matavfall och restavfall.
  • Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Återvinningsstationerna är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden. De är endast avsedda för hushållens sorterade förpackningar. Här lämnar du lämnar dina använda plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar
samt tidningar och returpapper. På många av återvinningsstationerna finns det också behållare för textilier.


Återvinningscentralerna är bemannade*. Vi har fyra återvinningscentraler, Björnhyttan och Fredriksberg i Ludvika kommun och Nytäppan och Nor i Smedjebackens kommun. Här lämnar du bland annat grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall. Privatpersoner kan även lämna farligt avfall. På återvinningscentralen är det möjligt att lämna större emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

 

*Nytäppans återvinningscentral erbjuder tjänsten flexöppet för privatpersoner, vilket innebär att du som är folkbokförd i Smedjebackens kommun och har fyllt 18 år kan besöka anläggningen även utanför våra vanliga öppettider när återvinningscentralen är obemannad.

 

Här hittar du mer information om hur flexöppet fungerar.

Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda.

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkel att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Låt även korken på metalltuben sitta kvar. Plastkorken förbränns när metallen smälts ner. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera, sorterar du efter det material den består mest av.

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayflaskor är helt tömda. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de mindre plats.

KUNDSERVICE

0240-309 90