Farligt avfall. Foto: Avfall Sverige

Farligt avfall

Avfall som är farligt för oss människor och vår miljö hör varken hemma i avfallspåsen för restavfall eller i avloppet. Sortera ut sådant som du misstänker är farligt eller skadligt och lämna det på en återvinningscentral. Vi ser till att avfallet tas om hand och förstörs, återvinns eller förvaras på ett sätt så att det inte orsakar skador.


Farligt avfall är olika kemikalier, gifter och andra skadliga ämnen som du inte längre har användning för, exempelvis färger, hårspray, lösningsmedel, bilbatterier, oljor, bekämpningsmedel, batterier och rengöringsmedel.

Så här gör du:

  • Blanda inte olika sorters farligt avfall.
  • Lämna avfallet i originalförpackningen eller förpacka
    det ordentligt och märk förpackningen med vad den
    innehåller eller ”okänt”.

 

Vi tar inte emot:

Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor. Ta kontakt med polisen.


Är produkten farligt avfall? Gå in på sopor.nu, där finns en utförlig sorteringsguide. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du är osäker på om produkten är farlig eller inte – ta det säkra före det osäkra och lämna in den till en återvinningscentral.


KUNDSERVICE

0240-309 90