Vår slamentreprenör Ohlssons tömmer en slamanläggning. Foto: Ohlssons

Slamtömning

I Ludvika och Smedjebackens kommuner är det WBAB som har hand om slamtömningen för enskilda avloppsanläggningar. Vi anlitar i vår tur en entreprenör för att utföra tömningsarbetet. Vår nuvarande entreprenör heter Ohlssons. Du kan ha tömningen inlagd på turlista, det vill säga förbeställd, och få tömt automatiskt. Det går också att beställa tömning efter behov. För att vår entreprenör ska kunna utföra sitt arbete behöver vägen vara framkomlig och avloppsanläggningen lättåtkomlig.

 

Hur ofta behöver jag ha slamtömning?

Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av din anläggning och att den är tillgänglig när det är dags för tömning. Hur ofta du behöver slamtömning beror bland annat på ditt behov och vilket system du har. Tömning behöver ske tillräckligt ofta för att anläggningen ska upprättahålla en god funktion.


I föreskrifterna för avfallshantering finns information om vilka tömningsintervaller som gäller för brunnar, slutna tankar, minireningsverk och anläggningar för bad, disk och tvätt i din kommun.


Här hittar du föreskrifterna för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun.


Hur får jag slamtömning?

Förbeställd tömning

Du kan ha tömningen inlagd på turlista, det vill säga förbeställd, och få tömt automatiskt. Du har tömning antingen första eller andra delen av månaden (period ett, dag 1 till 15 eller period två, dag 16 till 31). Kontakta kundservice om du vill veta när du har slamtömning.


Om du inte är i behov av tömningen, kom ihåg att avboka tiden minst 14 dagar innan du ska få tömt.


Information om tömning via sms

Vi använder sms för att informera dig som kund när det är dags för slamtömning. Du får ett sms skickat till din mobiltelefon cirka en vecka före din tömningsperiod. Om du har en fast telefon får du istället sms:et uppläst. Vi har däremot inte möjlighet att meddela exakt vilken dag vi kommer. Har du ett fritidsboende, en företagstelefon eller ett oregistrerat kontantkort behöver du själv registrera dig för att få sms från oss.


Mer information om vår sms-tjänst och hur du registrerar dig.


Extra tömning

Behöver du en extra tömning kan du beställa det genom att kontakta vår kundservice. Kom ihåg att samtidigt boka av den förbeställda tömningen som du redan finns inlagd på.


Beställd tömning

Du kan beställa tömning efter behov, vilket innebär att du kontaktar vår kundservice och beställer en tömning. Vår entreprenör utför tömningen inom tre arbetsdagar.


När du behöver slamtömning snabbt

En akut slamtömning får du utförd inom 24 timmar. Tänk på att det blir betydligt dyrare att beställa en akut slamtömning jämfört med en ordinarie tömning.

 

Vår kundservice tar emot beställning för akut slamtömning måndag till fredag klockan 7.30–12.00 och 13.00–15.30. Är du i behov av akut tömning under kvällar eller helger, ringer du journumret till vår entreprenör (Ohlssons), telefon 08-12 80 82 00.

 

Åtgärder för att möjliggöra slamtömning

För att undvika onödiga avgifter, se över vad du behöver göra i god tid före slamtömningen. Om vi inte kan tömma din anläggning när vi kommer till dig, debiterar vi dig en så kallad

bomkörningsavgift. Du får sedan beställa en extra tömning om du vill ha slamtömningen utförd.


Se till så att slamfordonet kommer fram

Tänk på att fordonet som hämtar slam är tungt och brett. Vägen behöver därför vara röjd från växtlighet, utstickande träd och grenar och hålla för ett tungt fordon. Det behöver också vara lätt att vända för chauffören om det behövs.


Utförlig information om hur vägen och utrymmet runt vägen behöver se ut finns i Avfall Sveriges handbok Allmänna riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen. Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.


På vintern är det viktigt att vägen är ordentligt plogad och rejält sandad för att undvika ishalka. Tänk även på att ploga och sanda eventuella vändplatser.


Eftersom vi tömmer med en slang så är det viktigt att vägen fram till anläggningen är fri så att vi når fram med slangen. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slamfordonet och brunnen bör inte överstiga 20 meter. I Ludvika kommun ingår slanglängd upp till 20 meter i behandlings- och tömningsavgiften. För längre
slanglängd debiterar vi en tilläggsavgift. I Smedjebackens kommun ingår slangdragning oavsett längd i tömnings- och behandlingsavgiften.


Andra åtgärder du behöver göra före slamtömning

  • Se till att husnumret syns tydligt.
  • Se till att avloppsanläggningen är väl synlig och lättåtkomlig. Markera anläggningens läge på tomten så att den syns även när det är snö.
  • Röj sly, gräs och buskar runt anläggningen.
  • Om det är snö behöver du skotta fram till brunnen eller tanken och på brunnslocket samt kopplingarna.
  • Brunnslocket får inte vara blockerat – ta bort eventuella växter och andra prydnader, ved, snöhögar eller dylikt.
  • Byt ut brunnslocket om det är tungt och ersätt det med ett barnsäkert lock av lättare material. Locket ska ligga över markytan och kunna öppnas av en person.
  • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
  • Det får inte finnas elstängsel i närheten av anläggningen.


Pris för slamtömning

Här hittar du aktuella priser för slamtömning.


Du får ett kort när du har haft besök av oss

Chauffören placerar ett kort i anslutning till din brunn eller fastighet när du har fått slamtömning.


Uppehåll i slamtömning

Har du enskilt avlopp som inte används under en sammanhängande tid av minst ett år kan du ansöka om uppehåll i slamtömningen. Du ansöker om uppehåll hos din kommun.


Anmälan om uppehåll i slamtömning i Ludvika kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om uppehåll i slamtömning i Smedjebackens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du veta mer?

Här hittar du information om vår slamentreprenör Ohlssons. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


KUNDSERVICE

0240-309 90