Slamtömning

Slamtömning. Foto: WBAB


I Ludvika och Smedjebackens kommuner är det WBAB som har hand om slamtömningen för enskilda avloppsanläggningar. Vi anlitar i vår tur en entreprenör, för närvarande Recover, för att utföra tömningsarbetet.


Hur ofta du behöver slamtömning beror bland annat på ditt behov och vilket system du har. Du kan ha tömningen inlagd på turlista, det vill säga förbeställd, och få tömt automatiskt. Det går också att beställa tömning efter behov, så kallad budning.

 

Vill du veta vilken period på året du har slamtömning, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Om du inte är i behov av slamtömning, avboka tiden minst 14 dagar innan du ska få tömt.

Sms-avisering före tömning

Vi använder en sms-tjänst för att informera dig som kund om planerade slamtömningar. Du får ett sms skickat till din mobiltelefon cirka en vecka innan tömning. Om du har en fast telefon får du istället sms:et uppläst. Har du ett fritidsboende, en företagstelefon eller ett oregistrerat kontaktkort behöver du själv registrera dig för att få sms från oss.


Mer information om vår sms-tjänst och hur du registrerar dig.

Brunnar, slutna tankar, minireningsverk och BDT-brunnar

Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av din anläggning och att den är tillgänglig när det är dags för tömning. Tömningar ska ske så ofta att god funktion upprätthålls. Föreskrifterna i Ludvika respektive Smedjebackens kommuner skiljer sig något vad gäller minsta tömningsintervaller. 


Ludvika kommun

 • 2- och 3-kammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år.
 • Slutna tankar ska tömmas efter behov.
 • Minireningsverk ska tömmas enligt gällande tillstånd.
 • BDT-brunn (anläggning för bad, disk, tvätt) ska tömmas minst en gång per år.


Föreskrifter om hantering av hushållsavfall­ – Ludvika kommun Pdf, 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Smedjebackens kommun

 • 2- och 3-kammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år.
 • Slutna tankar ska tömmas minst en gång vart tredje år.
 • Minireningsverk ska tömmas enligt gällande tillstånd.
 • BDT-brunn (anläggning för bad, disk, tvätt) ska tömmas minst en gång vartannat år.


Föreskrifter om hantering av hushållsavfall – Smedjebackens kommun Pdf, 940.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förbeställd tömning och extra tömningar

För dig som har slamtömning efter turlista är månaden uppdelad i två perioder, dag 1-15 och dag 16-31 i månaden. Det betyder att du antingen får ordinarie slamtömning utförd den första delen av månaden eller den andra delen av månaden.


Behöver du en extra tömning kan du beställa det genom att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90. Kom ihåg att samtidigt boka av den förbeställda tömningen som du redan finns inlagd på.

Beställd tömning

Du kan beställa tömningar hos vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se. Tömningen utförs inom tre arbetsdagar.

Akut tömning

Är du i behov av akut slamtömning under kontorstid (vardagar kl. 07.30-16.15) kontaktar du vår kundservice på telefon 0240-309 90.


Är du i behov av akut tömning under kvällar, helger eller röda dagar, ringer du vår entreprenörs journummer direkt på telefon 0771-103 500. Tänk på att det kan vara betydligt dyrare att beställa en tömning under jourtid.


Akut tömning utförs vanligtvis inom 24 timmar.

Vad du som fastighetsägare behöver tänka på inför slamtömningen

 • Se till att husnumret syns tydligt.
 • Avloppsanläggning ska vara väl synlig och lättåtkomlig.
 • Markera gärna var anläggningen finns så att den syns även när det är snö.
 • Röj sly, gräs och buskar runt anläggningen.
 • Brunnslocket får inte vara blockerat – ta bort eventuella växter och andra prydnader, ved, snöhögar eller dylikt innan tömning.
 • Byt ut brunnslocket om det är tungt och ersätt det med ett barnsäkert lock av lättare material. Locket ska kunna öppnas av en person och ligga över markytan.
 • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och brunn bör inte överstiga 20 meter.
 • Det får inte finnas elstängsel i närheten av anläggningen.
 • Tillfartsvägar ska vara framkomliga, ställ inte motorfordon eller cyklar där slambilen ska parkera.
 • Tillfartsvägarna ska vara väl röjda från snö, utstickande träd och grenar.

Bomkörningsavgift

För att undvika onödiga avgifter, se över checklistan ovan vad du behöver tänka på inför slamtömningen. Om vi inte kan tömma din anläggning kan vi tvingas lämna platsen utan utfört arbete. Vi debiterar dig då en så kallad bomkörningsavgift. Efter ett sådant tillfälle får du beställa en extra tömning om du vill ha slamtömning utförd.


Aktuell taxa för slamtömning.

Du får ett kort när du haft besök av oss

Kortet placeras i anslutning till din brunn eller fastighet när slambilen har varit hos dig. 

Uppehåll i slamtömning

Har du enskilt avlopp som inte används under en sammanhängande tid av minst ett år kan du ansöka om upphåll i slamtömningen. Ansökan sker till myndighetsnämnden miljö och bygg i din kommun.


Anmälan om uppehåll i slamtömning i Ludvika kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om uppehåll i slamtömning i Smedjebackens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90