Företag och verksamheter

Som företagare eller verksamhetsutövare ansvarar du för att ditt verksamhetsavfall tas om hand på ett bra sätt. Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheter som industrier, butiker eller tjänsteföretag. Exempel på verksamhetavfall är produktionsspill, gips, träavfall, byggavfall, betong, lastpallar, trädgårdsavfall och restavfall.

 

Du lämnar ditt verksamhetsavfall på någon av våra återvinningscentraler eller anlitar valfri entreprenör för transport av avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.

Matavfall och restavfall hämtar WBAB

Har du en verksamhet där det uppstår matavfall och restavfall ska du enligt gällande föreskrifter ha ett abonnemang för detta avfall. Det är vi på WBAB som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfallet. Kontakta vår kundservice om du har behov av att öka eller minska tömningsintervallen eller byta kärlstorlek.

 

Mer information om matavfall för dig som äger eller driver café, restaurang, storkök eller matbutik Öppnas i nytt fönster.


Hantering av fett på företag och i verksamheter Öppnas i nytt fönster.


Så här betalar du för verksamhetsavfall

Fakturering via automatiskt betalningssystem på Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler

Det automatiska betalningssystemet fungerar ungefär som trängselskatten. En kamerasensor läser av ditt fordons registreringsnummer vid inpassering till återvinningscentralen. Besöket faktureras automatiskt i efterhand om du besöker oss i ett fordon som är registrerat på ett företag eller en verksamhet. Vi använder oss av en extern leverantör som hanterar betalningssystemet och skickar fakturan till dig.


Det automatiska betalningssystemet gäller bara företag och verksamheter som lämnar avfall, privatpersoner berörs inte. Systemet kommer att förbättra flödet på anläggningen och korta ner tiden för ditt besök. Det blir enklare för dig att betala för ditt avfall när både du och vi slipper att hantera företagsbiljetter.

Köp av företagsbiljetter till Fredriksbergs och Nors återvinningscentraler

Av praktiska skäl har vi endast möjlighet att ha det automatiska betalningssystemet på Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler. På Fredriksbergs och Nors återvinningscentraler lämnar du avfall med företagsbiljetter. Du köper biljetterna direkt på Fredriksbergs eller Nors återvinningscentraler eller beställer dem via vår kundservice. Du kan betala med Swish eller faktura.

Meddela oss om du lämnar annat än verksamhetsavfall på Björnhyttan eller Nytäppan

Eftersom registreringsnumret på ditt företagsfordon skannas och du får en faktura hemskickad automatiskt behöver du meddela oss i samband med besöket på återvinningscentralen om du lämnar annat än verksamhetsavfall. Då kan vi enkelt avregistrera dig så att du inte får någon faktura.

Skydd av personuppgifter enligt GDPR och Dataskyddsförordningen

Sensorerna som skannar registreringsplåtarna på fordon som kommer till återvinningscentralerna är helt utan datalagring. Fordonen anonymiseras omedelbart med envägskryptering så att de inte går att läsa i klartext, eller ens dekrypteras. Det innebär att det inte går att koppla inpassering till ett specifikt fordon eller till en specifik individ. Dina personuppgifter skyddas därmed enligt GDPR och Dataskyddsförordningen.

Kostnad för att lämna verksamhetsavfall

Ett besök på återvinningscentralen kostar 200 kronor exklusive moms och gäller för 1 m³ avfall. Kostnaden täcker hantering och behandling av det inlämnade avfallet. Vid besök hos oss får fordon med släp och avfall maximalt väga 3,5 ton. Har du mer än 1 m³ avfall, kontakta personalen på plats.


Det är samma kostnad att lämna verksamhetsavfall oavsett om ditt fordon skannas automatiskt på Björnhyttans eller Nytäppans återvinningscentraler eller om du använder dig av företagsbiljetter på Fredriksbergs eller Nors återvinningscentraler.

Det här kan du lämna kostnadsfritt

Det finns också avfallsslag som är kostnadsfria att lämna. Det gäller wellpapp, metallskrot, förpackningar av ofärgat och färgat glas, metall, papper och plast samt tidningar och returpapper. På Björnhyttans återvinningscentral och Nytäppans återvinningscentral kan du även lämna saker till återbruk.

Farligt avfall måste kunna spåras

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Olika lagar styr hanteringen av farligt avfall och farligt gods, exempelvis miljöbalken. Det finns också en lagstiftning om spårbarhet för
farligt avfall. Den innebär bland annat att alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

 

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar emot elavfall med avlämnarintyg

Vi tar endast emot elavfall på våra återvinningscentraler, inget annat farligt avfall från företag och verksamheter. Elavfall är exempelvis tv-apparater, datorer, lysrör, batterier, kylar, frysar och vitvaror. Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Meddela personalen på återvinningscentralen om du lämnar elavfall. Då kan vi enkelt avregistrera dig så du inte får någon automatisk faktura.


Lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall medför att du behöver ha med ett så kallat avlämnarintyg för ditt elavfall när du ska lämna det på återvinningscentralen. Det är El-Kretsen som utfärdar avlämnarintyg.

 

Mer information finns på El-Kretsens webbplats el-kretsen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall hänvisar vi till andra avfallsmottagare

Du får inte lämna farligt avfall som exempelvis färgrester, spillolja, kemikalier, bilbatterier, asbest och tryckimpregnerat trä på återvinningscentralen. Har du ett företag eller en verksamhet som ger upphov till denna typ av farligt avfall får du istället kontakta en entreprenör som hanterar detta. Tänk på att det är du som företagare eller verksamhetsutövare som är skyldig att registrera ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se.


Om du transporterar det farliga avfallet själv behöver du också ha ett tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Mängden och vilken typ av avfall det gäller avgör hur du ska agera.

 

Du hittar utförlig information på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, länsstyrelsen.se/dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Öppettider på våra återvinningscentraler

Björnhyttans återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Fredriksbergs återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Nors återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Nytäppans återvinningscentral Länk till annan webbplats.


Frågor och svar om det automatiska betalningssystemet

Här har vi samlat svar på några frågor om det automatiska betalningssystemet på Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler


Ja, om du inte meddelar oss i samband med besöket. En faktura går automatiskt till det företag som fordonet är registrerat på. Kommer du med privat avfall i ett företagsregistrerat fordon, kontakta personalen på återvinningscentralen. Då kan vi enkelt avregistrera dig så du inte får någon faktura.

Kontakta företaget som har skickat fakturan till dig. Kontaktuppgifter finns på fakturan. Personalen på återvinningscentralen har inte tillgång till fakturasystemet.

Kontakta företaget som har skickat fakturan till dig. Kontaktuppgifter finns på fakturan. Personalen på återvinningscentralen har inte tillgång till fakturasystemet.

Vi beklagar om du inte har fått någon information om det nya betalningssystemet. Vi använder oss av en extern leverantör för hantering av fakturering. Vill du bestrida fakturan tar du kontakt med dem. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Både jag och nej. På Fredriksbergs och Nors återvinningscentraler kan du fortfarande betala på plats och använda företagsbiljetter. På Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler kommer däremot registreringsskylten på ditt fordon att skannas och en faktura skickas automatiskt till din faktureringsadress.

Kontakta fakturerande företag, kontaktuppgifter finns på fakturan.

Återvinningscentralen får och ska inte konkurrera mot den privata marknaden. WBAB har inte monopol på avfall från verksamheter. Om företag får lämna verksamhetsavfall gratis på återvinningscentralen blir det konkurrerande mot de företag som verkar inom denna bransch.

 

Dessutom finansieras driften av återvinningscentralen via grundavgiften för privatpersoner. Finansieringen gäller bara avfall som faller under kommunalt ansvar. Verksamhetsavfall är inte kommunalt ansvar. Därför behöver företagare betala för att lämna verksamhetsavfall.

Nej. Det finns ingen begränsning i antal besök företagsavfall, men du får betala för varje gång du kör in på återvinningscentralen.

Sedan den 1 november 2020 finns en lagstiftning kopplat till rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Lagstiftningen innebär att du inte får lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler. Du ska istället kontakta en entreprenör som hanterar detta.

 

Tänk på att du även är skyldig att registrera ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se. Om du transporterar det farliga avfallet själv behöver du också ha ett tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Du hittar utförlig information på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, länsstyrelsen.se/dalarna.

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheter som industrier, butiker eller tjänsteföretag. Exempel på verksamhetavfall kan vara produktionsspill, gips, träavfall, osorterat byggavfall, betong, lastpallar, trädgårdsavfall och restavfall.

Alla fordon som är registrerade på ett företag får automatiskt en faktura när de besöker Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler. Eftersom det är kostnadsfritt att lämna elavfall, kontakta personalen på plats i samband med ditt besök. Tala om för oss att du bara har elavfall med dig så avregistrerar vi dig från att få en faktura.

 

Däremot behöver du ha med dig ett avlämnarintyg när du lämnar elavfall. Det är El-Kretsen som utfärdar avlämnarintyg. Mer information finns på El-Kretsens webbplats, el-kretsen.se.

Kontakta personalen på återvinningscentralen för att visa upp avfallet. Då kan vi avregistrera dig från att få en faktura.

Du kan fortfarande lämna verksamhetsavfall med företagsbiljetter på Fredriksbergs och Nors återvinningscentraler. Du har också möjlighet att få pengarna tillbaka för dina gamla företagsbiljetter. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

KUNDSERVICE

0240-309 90

Lunchstängt på Björnhyttans avfallsanläggning

 

Björnhyttans avfallsanläggning och
vågen har lunchstängt varje dag klockan 12 till13. Det innebär att vi inte kan väga ditt avfall på vågen just då.