Ansökan om auktorisation för insamling och omhändertagande av returpapper inom Ludvika och Smedjebackens kommuner

Entreprenörer kan ansöka om omhändertagande av insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper då ansvaret för returpapper övergår till kommunen den 1 januari 2022.


Wessman Vatten & Återvinning AB inom Ludvika kommun samt Barken Vatten & Återvinning AB inom Smedjebackens kommun har valt att införa ett auktorisationssystem då förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021.


Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Wessman Vatten & Återvinning AB samt Barken Vatten & Återvinning AB äger rätt att samla in och materialåtervinna returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar. Wessman Vatten & Återvinning AB samt Barken Vatten & Återvinning AB kommer att pröva ansökan inom fyra veckor från att den har inkommit.

Auktorisationssystemets giltighetstid

Auktorisationssystemet gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. Systemet kan komma att förlängas ytterligare något år. Entreprenörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Har du frågor om auktorisationssystemet?

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Handlingar

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper inom Ludvika kommun

Inbjudan till att söka om auktorisation Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

Administrativa föreskrifter Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 – Ansökningsformulär Pdf, 147.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 – Auktorisationsavtal Pdf, 185.3 kB, öppnas i nytt fönster. 


Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper inom Smedjebackens kommun

Inbjudan till att söka om auktorisation Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Administrativa föreskrifter Pdf, 203.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 – Ansökningsformulär Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 – Auktorisationsavtal Pdf, 184.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Välkommen med din ansökan!


VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90