Hantering av fett i verksamheter

Fett från fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen och fettet stelnar. Det kan leda till att det blir stopp i ledningarna med risk för översvämning i fastigheter eller att orenat avloppsvatten släpps ut i ett vattendrag. Därför är det idag krav på att verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha en fettavskiljare installerad för att motverka stoppen. Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare är restauranger, storkök, pizzerior, gatukök, caféer, bagerier, förskolor, skolor och äldreboende.


En fettavskiljare är ansluten till avloppet och separerar bort fett från avloppsvattnet. Fett från fettavskiljare räknas som kommunalt avfall och hämtas av WBAB:s entreprenör. Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per år eller enligt överenskommelse med oss.

Fastighetsägaren är ansvarig för fettavskiljaren

Det är fastighetsägaren som ansvarar för det inte blir fett i vatten- och avloppsledningarna och att det finns en fettavskiljare i lokalen. Fastighetsägaren måste också ordna så att det går lätt att tömma fettavskiljaren.

Spillfett

Spillfett som frityrfett och stekolja ska samlas upp för återvinning. Du får inte hälla fettet i fettavskiljaren. Då blir fettavskiljaren full direkt och fettet rinner ut i avloppet. Kontakta valfri entreprenör för hämtning av fettet, till exempel Svensk Fettåtervinning. Begagnat fett blir till ny råvara och används vid tillverkning av nya produkter.

Mindre mängder fett

Har du mindre mängder fett (max 20 liter) får du lämna det på någon av våra återvinningscentraler. Häll fettet i plastdunkar eller plastflaskor och förslut väl innan du lämnar det på återvinningscentralen. 

VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90