Hantering av fett i verksamheter

Fett från fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen och fettet stelnar. Det kan leda till att det blir stopp i ledningarna med risk för översvämning i fastigheter eller att orenat avloppsvatten släpps ut i ett vattendrag. Därför är det idag krav på att verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha en fettavskiljare installerad för att motverka stoppen. Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare är restauranger, storkök, pizzerior, gatukök, caféer, bagerier, förskolor, skolor och äldreboende.

 

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en fettavskiljare i lokalen. Fett från fettavskiljare räknas som kommunalt avfall och hämtas av WBAB:s entreprenör. Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per år eller enligt överenskommelse med oss.

Spillfett

Spillfett som frityrfett och stekolja räknas som verksamhetsavfall och ska samlas upp för återvinning. Begagnat fett blir till ny råvara och används vid tillverkning av nya produkter. Kontakta valfri entreprenör för hämtning av fettet, till exempel Svensk Fettåtervinning.

Mindre mängder fett

Har du mindre mängder fett (max 20 liter) får du lämna det på någon av våra återvinningscentraler. Paketera fettet i förslutna plastdunkar eller plastflaskor innan du lämnar det på återvinningscentralen. 

VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90