Avfallshantering i Smedjebacken

Kvinna stor vid sitt ena sorteringskärl med en plastback utsorterade förpackningar. Foto: Johnér bildbyrå

 

Under maj och juni i år införde vi en ny avfallshantering med ökad service för alla som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Vi har förändrat avfallshanteringen för att förenkla för dig som kund, men också för att öka och förbättra sorteringen av avfall samt bidra till att spara på jordens
resurser. Vi hämtar nu, förutom matavfall och restavfall, även förpackningar samt tidningar och returpapper vid eller i närheten av din fastighet. Vi har också gjort om avfallsabonnemangen, hämtningsdagarna och avfallstaxan.

 

New waste service in Smedjebacken.


Sortera mera vid eller i närheten av din fastighet

Den nya avfallshanteringen innebär att du sorterar och lämnar förpackningar samt tidningar och returpapper, på samma sätt som du gör med restavfallet och matavfallet. Våra kärl är indelade i olika fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Antingen har du två sorteringskärl vid din fastighet eller är sorteringskärlen placerade på en plats nära dig, en så kallad central uppsamlingsplats.

 

Bakgrund till införandet av det nya insamlingssystemet.

 

Sortering och hantering av matavfall.

Sortering och hantering av förpackningar samt tidningar och returpapper.

Sortering och hantering av restavfall.

Sortering och hantering av elavfall.

 

Nya hämtningsdagar

Du som har egna sorteringskärl placerade vid din fastighet har nya hämtningsdagar.

 

Här hittar du dina hämtningsdagar.

 

Nya avfallsabonnemang

Det finns två avfallsabonnemang, Standard och Central uppsamlingsplats. Regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling och därför ser vi till så att så många hushåll som möjligt har egna sorteringskärl vid sin fastighet (abonnemang Standard). Det är bara när vi bedömer att det är svårt för våra insamlingsfordon att ta sig fram till en fastighet som kunden istället får lämna sitt avfall på en gemensam plats med andra hushåll (abonnemang Central uppsamlingsplats).

 

Abonnemang Standard

Abonnemanget innebär att du har två stycken större sorteringskärl med fyra fack i varje kärl till din fastighet. Du behöver båda sorteringskärlen för att kunna sortera alla förpackningar.

I kärl 1 lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Kärl 1 tömmer vi var fjärde vecka. I kärl 2 lägger du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar, tidningar och returpapper. Kärl 2 tömmer vi varannan vecka.

Till abonnemanget hör också en elbox för ljuskällor, mindre elavfall och batterier. Boxen förvarar du inomhus medan du fyller den. När du behöver få boxen tömd hänger du den på valfritt sorteringskärl inför avfallshämtning. Ta in elboxen när vi har tömt den. Den får inte hänga kvar på kärlet.

 

Abonnemang Standard finns i tre varianter:

Småhus

För dig som har ett hus som du bor i året runt (permanentboende).

Pris: 5 198,75 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr.)

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus som du använder året runt.

Pris: 4 517,50 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr.)

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus som du bara använder under sommarsäsongen.

Pris: 3 467,50 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 876,25 kr.)


Dela kärl

Om du har lite avfall kan du dela kärl med en granne. Ni använder då gemensamt de två sorteringskärlen i abonnemang Standard. Ni får varsin elbox. För att få dela kärl ska era fastigheter ligga i närheten av varandra, ert avfall ska få plats i sorteringskärlen och ni ska vara överens om var kärlen ska vara placerade. Bor du i eget hus kan du dela kärl med en granne som också bor i ett eget hus eller som har ett fritidshus med helårshämtning. Har du ett fritidshus med säsongshämtning kan du dela kärl med en granne som också har ett fritidshus med säsongshämtning.

 

Ansök om att dela kärl via blanketten som du hittar här.

 

När två hushåll delar kärl betalar varje hushåll grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Hushållen får varsin faktura.

 

Priser

Småhus – dela kärl

För dig som har ett eget hus (åretruntboende) och delar kärl med en granne.

Pris: 4 320 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, helår – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med helårshämtning och delar kärl med en granne.

Pris: 3 638,75 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, säsong – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med säsongshämtning och delar kärl med en granne.

Pris: 2 905 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr.)

 

Abonenmang Central uppsamlingsplats

Abonnemanget innebär att du lämnar ditt avfall tillsammans med andra hushåll på en gemensam plats i närheten av din fastighet. Antalet sorteringskärl och storleken på dessa är anpassade till hur många hushåll som är anslutna till den centrala uppsamlingsplatsen.

 

På den centrala uppsamlingsplatsen finns det sorteringskärl märkta med nummer 1 och 2. I sorteringskärl märkta med 1 lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, och metallförpackningar. I sorteringskärl märkta med 2 lägger du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar och returpapper.

 

Abonnemang Central uppsamlingsplats finns i tre varianter:

Småhus

För dig som har ett hus som du bor i året runt (permanentboende).

Pris: 4 320 kronor per år

(Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus som du använder året runt.

Pris: 3 638,75 kronor per år

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr.)

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus som du bara använder under sommarsäsongen.

 

Pris: 2 905 kronor per säsong

(Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr.)

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om den nya avfallshanteringen.

 

Kärl

Troligtvis har vi missat att hämta kärlen hos dig. Kontakta kundservice, via e-post info@wbab.se eller ring 0240-309 90.

Ja, om du har abonnemang Standard och egna sorteringskärl, det vill säga du delar inte kärl med grannen, då kan du beställa extra kärl för restavfall samt pappers- och plastförpackningar.

 

Kontakta kundservice för beställning av extra kärl.

Det får inte finnas några hinder som försvårar arbetet för hämtningspersonalen. De drar kärlen manuellt från uppställningsplatsen till baksidan av insamlingsfordonet.

 

  • Marken ska vara plan och det får inte vara några kanter.
  • Kärlen ska stå på en hårdgjord yta, till exempel asfalt, betong eller plattor med handtagen ut mot hämtningsvägen.
  • Kärlen ska vara lätta att komma åt. Det får inte finnas något som hindrar eller försvårar för hämtningspersonalen som till exempelvis dörrar, grindar eller rep.
  • Tänk extra noga på sikten vid in- och utfarter samt korsningar, så att kärlen och fasta skydd inte skymmer sikten för trafiken eller hindrar skötsel av trottoar eller väg.
  • Om du vill bygga ett staket runt kärlen kan du behöva söka bygglov.

 

Vill du ha råd om hur du kan placera dina sorteringskärl, hör av dig till oss så hjälper vi till. Kontakta Smedjebackens kommun för information kring bygglov.

 

Två sorteringskärl är placerade i en hage ut mot gatan. Illustration: Millimeterform

Hage mot trottoar eller gata.

Två sorteringskärl i abonnemang Standard som är placerade i anslutning till ett staket. Illustration: Millimeterform

Staket mot trottoar eller gata.

I abonnemang Standard ingår två 370 liters kärl. Om du vill att kärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup.

 

370 liters kärlets mått är följande:
Bredd: 77 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 110 cm

Ja, för att kunna sortera alla förpackningar behöver du båda sorteringskärlen.

Sorteringskärlen finns i en storlek och du behöver båda kärlen för att kunna sortera allt. Tömningsintervallen på sorteringskärlen är samma för alla. Kärl 1 tömmer vi var fjärde vecka och kärl 2 varannan vecka. Det går inte att ha glesare hämtning. Ett alternativ kan vara att du och en granne delar på kärlen. För att få dela kärl ska era fastigheter ligga i närheten av varandra, ert avfall ska få plats i sorteringskärlen och ni ska vara överens om var kärlen ska vara placerade.

 

Bor du i eget hus kan du dela kärl med en granne som också bor i ett eget hus eller som har ett fritidshus med helårshämtning. Har du ett fritidshus med säsongshämtning kan du dela kärl med en granne som också har ett fritidshus med säsongshämtning.

 

Ansök om att dela kärl via blanketten som du hittar här.

Startpaket

För att komma igång med sorteringen behöver du ett startpaket. Paketet innehåller matavfallspåsar och hållare, slaskskrapa, plastkomprimerare, elbox (för dig med abonnemang Standard) och informationsmaterial.

 

Har du inte fått något startpaket, kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

För att komma igång med sorteringen behöver du ett startpaket. Paketet innehåller förutom informationsmaterial, även en bunt med matavfallspåsar och en hållare, en slaskskrapa och en plastkomprimerare.

 

Har du inte fått något startpaket, kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

Nya priser

Den 20 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun om en nya avfallstaxa. Taxan gäller från och med den 1 juli 2024 och består av en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift.

 

Här hittar du avfallstaxan i sin helhet.


Priser för abonnemang Standard

Småhus

För dig som har ett eget hus (åretruntboende):

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr = 5 198,75 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning, helår:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 926,25 kr = 4 517,50 kronor per år


Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning, säsong:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 876,25 kr = 3 467,50 kronor per säsong

Småhus – dela kärl

För dig som har ett eget hus (åretruntboende) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 4 320 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (helår) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 3 638,75 kronor per år

 

Fritidshus, säsongshämtning – dela kärl

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (säsong) och delar kärl med en granne med samma abonnemang:

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr = 2 905 kronor per säsong

 

Priser för abonnemang Central uppsamlingsplats

Småhus

För dig som har ett eget hus (åretruntboende):

Grundavgift 2 272,50 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 4 320 kronor per år

 

Fritidshus, helårshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (helår):

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

2 047,50 kr = 3 638,75 kronor per år

 

Fritidshus, säsongshämtning

För dig som har ett fritidshus med avfallshämtning (säsong):

Grundavgift 1 591,25 kr + hämtnings- och behandlingsavgift

1 313,75 kr = 2 905 kronor per säsong

 

Du som har ett eget hus (åretruntboende) eller ett fritidshus med helårshämtning kommer att få din första faktura för ditt nya abonnemang i juli. Om ditt fritidshus har kommunalt vatten och avlopp och du har ett avfallsabonnemang för säsongshämtning, får du också din första faktura i juli. Är fritidshuset däremot inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp och du har säsongshämtning, får du istället din faktura i oktober.

Ny avfallshantering

Så många hushåll som möjligt ska ha egna sorteringskärl vid sin fastighet. Men när vi bedömer att det är trångt, brant eller svårt för våra insamlingsfordon att komma fram till en fastighet får hushållet istället lämna sitt avfall på en central uppsamlingsplats.

Eftersom regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling ser vi till att ett hushåll har egna sorteringskärl vid sin fastighet när det är möjligt. Det är bara om det är trångt, brant eller svårt för våra insamlingsfordon att komma fram till fastigheten som hushållet istället får lämna sitt avfall på en central uppsamlingsplats, tidigare kallat gemensamt hämtställe.

I juni 2022 beslutade den dåvarande regeringen om en ny förordning för förpackningar (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Förordningen innebär i korthet att alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024 får ansvaret att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för alla hushåll.

 

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har därför beslutat, efter förslag från WBAB, att införa ett nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun.

Insamlingsfordon

Insamlingsfordon med fyra fack för olika avfallsslag. Foto: WBAB

Nej, inget avfall blandas. Insamlingsfordonet har fyra fack, precis som kärlen.

 

Har du tömning av båda sorteringskärlen på samma dag, kommer det två olika insamlingsfordon.

 

Det samma gäller dig som lämnar ditt avfall på en central uppsamlingsplats. Om vi tömmer både sorteringskärlen som är märkta med nummer 1 och nummer 2 på samma dag, kommer det två olika insamlingsfordon.

Flerbostadshus

Det kan vi inte svara på i nuläget. Vi har börjat titta på hur vi ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus. Däremot finns det inga beslut tagna om när det ska ske och hur det kommer att se ut.

 

Alla kommuner övertog ansvaret för insamlingen av förpackningar den 1 januari 2024, men det är först 2027 som insamlingen ska vara fastighetsnära hos alla hushåll oberoende var man bor. Fram till att den fastighetsnära insamlingen är införd fortsätter du att lämna förpackningar på närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer

I nuläget händer det ingenting, men längre fram kan det bli aktuellt med förändringar. Återvinningsstationerna behövs fortfarande, då fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte är utbyggt hos de som bor i flerbostadshus i kommunen. Det är först till 2027 som alla hushåll ska kunna sortera och lämna sitt förpackningsmaterial i anslutning till sin bostad. Även du som har sorteringskärl vid din fastighet eller har sorteringskärl på din centrala uppsamlingsplats kan också behöva besöka en återvinningsstation någon gång när du har stora förpackningar eller extra mycket förpackningsmaterial.

Matavfall

Ja, du kommer även i fortsättningen att kunna kompostera ditt matavfall hemma om du har en kompost som är godkänd av Smedjebackens kommun. Däremot finns det inte något särskilt abonnemang för dig som komposterar hemma och du får inte avdrag på avfallsavgiften.

Regeringen har infört nya regler som innebär att det inte längre är godkänt att ta hand om matavfallet med matavfallskvarn som är ansluten till avloppsledningsnätet. I sorteringskärlet märkt 2 finns det ett fack avsett för matavfall. Sortera och lägg ditt matavfall där istället. Förpacka matavfallet i matavfallspåsar.

Nej, det får du inte. Från 2024 är det inte tillåtet att ta hand om matavfallet med matavfallskvarn. Beslutet är baserat på de nya nationella reglerna som innebär att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall.

Det bästa för miljön och din plånbok är förstås att inte slänga någon mat alls, men det matavfall som trots allt uppstår ska du sortera ut. Vi hämtar matavfallet och kör det till en anläggning i Borlänge, precis som alla andra kommuner i Dalarna. Där förbehandlar man matavfallet för att sedan transportera det vidare till en rötningsanläggning. Av matavfallet produceras sedan biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Biogödsel är en näringsrik restprodukt från biogastillverkningen som används som gödningsmedel inom jordbruket.

När matavfallspåsarna börjar ta slut, finns det nya påsar att hämta i de flesta livsmedelsbutiker och på våra återvinningscentraler. Matavfallspåsarna ingår i ditt avfallsabonnemang och är gratis att hämta.

 

Här kan du hämta nya matavfallspåsar.

Ort

Butik eller plats

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA Supermarket

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA Nära Bärkehallen

Söderbärke

Nors återvinningscentral

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Ludvika Gård

Ludvika

Hemköp

Fredriksberg

Coop

Fredriksberg

Fredriksbergs återvinningscentral

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop

Grängesberg

ICA Nära

Sunnansjö

Coop

Ja, de flesta påsar fungerar bra och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse. Det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.

Både plastpåsar och majsstärkelsepåsar ställer till stora problem i förbehandlingsanläggningen. Om plasten trots allt går igenom förbehandlingen kommer den ändå inte att brytas ned i rötningsprocessen, utan istället hamna på böndernas åkrar. Använd därför bara våra papperspåsar till matavfallet. Dessa påsar fungerar bra och är nedbrytbara. Tänk på att ta bort eventuell plastemballage runt matavfallet. Det hör inte hemma i matavfallspåsen!

Restavfall

Vi transporterar restavfallet till en förbränningsanläggning där det omvandlas till värme och el. Det är visserligen bra, men kan vi istället återanvända sakerna eller återvinna materialet är det betydligt bättre. Att materialåtervinna sparar mer energi än vad förbränningen ger. Vi behöver därför alla hjälpas åt med att minska mängden restavfall. Det gör vi exempelvis genom att sortera ut förpackningar och matavfall.

Förpackningar samt tidningar och returpapper

Vi samlar in förpackningarna och lämnar över dem till producenterna för återvinning. Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning i sorteringskärlen eller på återvinningsstationen bidrar du till att materialen stannar kvar i kretsloppet. Producenterna använder materialen igen vid tillverkning av nya produkter. Genom att återvinna värdefullt material från förpackningar sparar vi både råvaror och energi.

Fler frågor och svar

Här har vi samlat mer information om avfallshanteringen.

 

Information om använbara saker, övriga avfallsslag och några myter om återvinning

Använbara saker

Farligt avfall

Grovavfall

Läkemedel

Några myter om återvinning

 

KUNDSERVICE

0240-309 90

Matavfall

Matavfall. Foto: Wizworks


Det som blir över när du har lagat mat eller ätit är matavfall. Det kan exempelvis vara skal från frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis, ägg och skaldjur, kött- och fiskrens och matrester.

 

Kaffesump och kaffefilter (papper), teblad och tepåsar (papper), hushållspapper och servetter samt blombuketter, vissna blad och blommor från krukväxter lägger du också i påsen för matavfall.

 

Restavfall

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

 

Exempel på restavfall är bindor och tamponger, blöjor, hundbajspåsar, kattsand, dammsugarpåsar, disktrasor, diskborstar, tuggummi, snus,
cigarettfimpar och tuggtobak.

 

Visste du att...

 

…glas, stål och aluminium går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?


…en påse matavfall som väger ett kilo räcker att köra en biogasbil nästan två kilometer?