Löpande insatser för fungerande avfallshantering

Ha uppsikt över avfallsmängderna

Vid behov, justera antalet kärl eller ändra hämtningsintervallen för restavfall.

Håll rent på platsen för avfall och i kärlen

Se till att platsen där de boende lämnar sitt avfall hålls fräsch och välstädad. Tvätta ur kärlen med jämna mellanrum, åtminstone före och efter sommaren.

Underlätta för sophämtarna vintertid

Snö och halka kan göra det svårt att hämta avfallet. För att underlätta framkomligheten för sophämtarna och säkra sophämtningen se till att det är skottat och halkfritt fram till platsen för avfall.

Informera nyinflyttade om sorteringen

Ha alltid som rutin att informera nyinflyttade om att ni sorterar ut matavfall och hur det fungerar. Ge även information om övriga avfallsrutiner som gäller i fastigheten eller bostadsrättsföreningen. Visa var avfallet ska lämnas och säkerställ att den nyinflyttade förstår hur sorteringen går till. Kontrollera att påshållare, matavfallspåsar och informationsmaterial finns kvar i bostaden eller lokalen. Saknas något, beställ nytt material hos WBAB.

Informera nyanställd fastighetspersonal

Det är även viktigt att nya medarbetare känner till hur avfallshanteringen fungerar och vilka krav som ställs på sorteringen.

Ge feedback till de boende

Återkoppla till de som bor i fastigheten eller bostadsrättsföreningen kontinuerligt genom informera om hur sorteringen fungerar. Information är en färskvara och för att hålla intresset uppe och få sorteringen att bli en vana är det viktigt att informera om och om igen. Uppmuntra och påminn om att insatserna ger resultat. Engagemanget ökar när alla känner sig delaktiga.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90