Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsstyrelser

Kvinna, man och litet barn lämnar matavfallspåse i en behållare vid ett flerbostadshus. Foto: Wizworks Studios


Här får du som äger ett flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening information om hur ni kommer igång med matavfallssortering i din fastighet eller er bostadsrättsförening, vad du som fastighetsägare eller ni styrelsen ansvarar för och vad vi på WBAB kan hjälpa till med.

Så går det till att sortera matavfall

De boende sorterar sitt matavfall i en särskild papperspåse istället för att blanda det med restavfallet i den vanliga soppåsen. Påsen med matavfall läggs därefter i ett kärl eller en behållare för enbart matavfall. Vi hämtar sedan matavfallet och ser till så att det tas till vara och omvandlas till biogas och biogödsel.

Förberedelser före införandet av matavfallssortering

Det är fastighetsägaren eller styrelsen som ansvarar för hur sorteringen av matavfall ska fungera i fastigheten eller bostadsrättsföreningen. Vi hjälper er att komma igång.

Bestäm insamlingssystem

Innan sorteringen kan börja behöver fastighetsägaren eller styrelsen ta beslut kring hur matavfallet ska samlas in. Det finns olika lösningar. Dessutom behöver fastighetens eller bostadsrättsföreningens plats för avfall ses över, så att det finns utrymme för insamling av matavfall. Det kan bli aktuellt att göra vissa anpassningar. Vi hjälper gärna till med råd och tips kring vilket insamlingssystem som passar bäst för fastigheten eller bostadsrättsföreningen.

 

Olika insamlingssystem för matavfall.

Informera de boende

För att sorteringen av matavfall ska fungera bra behöver de som berörs av förändringen få tydlig information både före, vid och efter införandet. Informera om vad som är på gång och varför sortering av matavfall införs. När det är dags att börja sortera mera behöver de boende få information om hur det praktiskt går till och vad som gäller i fastigheten eller bostadsrättsföreningen. Tänk även på att eventuella fastighetsskötare också behöver ha kunskap om hur sorteringen fungerar så att de kan svara på de boendes frågor.

 

Här har vi samlat förslag på hur informationen till de boende kan utformas.

Startpaket till alla hushåll

Vi förser er med material till startpaket. Ni plockar sedan själva ihop dessa och ser till så att alla hushåll och andra eventuella hyresgäster i fastigheten eller bostadsrättsföreningen får ett eget startpaket.

 

Varje startpaket ska innehålla:

  • en broschyr med information om hur sorteringen går til
  • en sorteringsguide
  •  en bunt med särskilda papperspåsar för matavfall
  • en hållare för matavfallspåsen
  • en slaskskrapa för att ta upp matavfall från diskhon.


Hållare för matavfallspåse, en bunt papperspåsar för matavfall, en slaskskrapa och två trycksaker. Foto: Wizworks Studios

FINNS DET FÖRETAG I FASTIGHETEN?


Alla boende och andra eventuella hyresgäster ska sortera ut sitt matavfall. Det betyder att även ett företag som hyr en lokal i fastigheten eller bostadsrättsföreningen ska sortera sitt matavfall, till exempel fruktskal, kaffesump och matrester från matlådor. Om företaget är en restaurang eller ett café blir det förstås mer matavfall. Dessa företag kontaktar vi separat och informerar om vad som gäller för dem.