Organisation

Vår organisation ser ut så här:

Vatten och avlopp

 • Ledningsnät
 • Rening
 • Dricksvatten
 • Vatten- och avloppsteamet

Återvinning

 • Insamling
 • Återvinningscentraler
 • Återvinningsteamet

Administration

 • Kundservice
 • Ekonomi

Kommunikation

 • Kommunikatör
 • Kommunikationsstrateg

Ledningsgrupp

Jonas Öman,vd

Patrik Sundberg, ekonomichef
Leif Lindberg, vatten- och avloppschef

Therese Johansson, återvinningschef

Erika Brömses, kvalitets- och återvinningsstrateg

Styrelse

WBAB:s styrelse består av sju ledamöter, tre från respektive ägarkommun och en arbetstagarrepresentant. Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.


Ingemar Hellström, ordförande
Ove Boman, vice ordförande


Leif Pettersson, ledamot
Peter Karmala, ledamot

Monica Forsgren, ledamot

Sören Finnström, ledamot


Leif Nilsson, lekmannarevisor
Bengt Andersson, lekmannarevisor


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90