Vår hantering av personuppgifter

EU har beslutat om ett regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR står för General Data Protection Regulation. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling.

 

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd i system där personuppgifter behandlas.

 

Så här arbetar vi med dataskyddsförordningen

Det viktigt att du som kund på WBAB känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra tjänster åt dig inom områdena vatten, avlopp, avfall och återvinning.

 

Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och Integritetsskyddsmyndigheten

WBAB:s styrelse är personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvariga för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt.


Det finns även ett externt dataskyddsombud som har till uppgift att informera och ge oss råd om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att reglerna efterföljs i Sverige.

 

Vad innebär detta för dig som kund?

Du kan ställa frågor om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. En gång per kalen­derår har du rätt att, utan kostnad, få ut ett registerutdrag.

 

När du har kontakt med oss via telefon

Vi är även måna om integriteten hos de personer som har kontakt med WBAB och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi samlar in och lagrar viss information om inkommande och utgående samtal till WBAB. De uppgifter som lagras är vilka nummer som ringer till och från WBAB, datum och tidpunkt samt samtalslängd. Den information som lagras används för att följa upp och utveckla vår telefonihantering. Informationen sparas två kalenderår framåt.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt arbete med dataskyddsförordningen, vill ha dina uppgifter rättade eller framföra dina åsikter är du välkommen att kontakta vår kundservice, telefon 0240-309 90, e-post info@wbab.se.

 


Dataskyddsombud hos oss är Christer Granqvist som du kontaktar via e-post dataskyddsombud@wbab.se.

 

Mer information om dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ordlista

Personuppgiftsbehandling

Exempelvis adressregister som används vid utskick av fakturor och information.

Personuppgifter

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet, exempelvis personnummer, namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Personuppgiftsansvarig

WBAB:s styrelse är ansvarig gentemot lagar och förordningar. Personuppgiftsansvarig är inte i detta fall någon tjänsteman eller annan extern person.

Dataskyddsombud

Har till uppgift att se till att vår behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande lagar och regler.

KUNDSERVICE

0240-309 90