Sophämtning i Smedjebackens kommun

Restavfall och matavfall

I Smedjebacken sorterar vi hushållavfallet. Matavfall lägger du i ditt bruna kärl och restavfall lägger i det gröna sopkärlet, om du inte har matavfallskvarn eller egen kompost, då tar du hand om matavfallet själv.


I Smedjebackens kommun anlitar vi en entreprenör för sophämtningen. Kärlen töms varannan vecka. Matavfallet som du lägger i det bruna sopkärlet körs till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Restavfallet, d.v.s. det som du lägger i det gröna sopkärlet, transporteras till en godkänd förbränningsanläggning och blir energi.


Matavfallskvarnar

720 matavfallskvarnar är installerade hos våra kunder. Matavfallet tas om hand och transporteras via avloppsledningsnätet till Bylandets avloppsreningsverk, där det omvandlas till gas för uppvärmning.


Kompostera hemma

Det är tillåtet att kompostera hemma om det kan göras utan olägenhet för omgivningen. Innan du börjar hemkompostera måste du dock göra en anmälan till oss. Kontakta vår kundservice, telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.


Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.


Information om farligt avfall.


Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (förkortat FTI) som ansvarar för dessa.

 

På FTI:s webbplats kan du bland annat se var återvinningsstationerna är placerade. Du kan också anmäla behov av städning när återvinningstationen är stökig eller tömning av överfulla behållare.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  

Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Exempel på grovavfall:

  • Vitvaror, exempelvis kylar, frysar och tvättmaskiner.
  • Träavfall, exempelvis virke, pallar, spånskivor och stockar.
  • Elavfall, exempelvis TV-apparater, datorer, hushållsmaskiner, lysrör, glödlampor och leksaker med batteri.
  • Farligt avfall, exempelvis målarfärg, kemikalier, bekämpningsmedel och motorolja.
  • Brännbart avfall, exempelvis skumgummimadrasser och möbeldynor.
  • Metallskrot, exempelvis takrännor, cyklar och barnvagnar.
  • Trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, fallfrukt, löv och grenar.
  • Ej återvinningsbart avfall, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong.
  • Tryckimpregnerat virke, exempelvis impregnerat plank, reglar och slipers.


Information om återvinningscentralerna.


Hämtning av grovavfall

Kan du inte köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat, samt emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar. Kontakta vår kundservice för mer information på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90