Sophämtning i Smedjebackens kommun

Restavfall och matavfall

I Smedjebacken sorterar vi hushållavfallet. Matavfall lägger du i ditt bruna kärl och restavfall lägger i det gröna sopkärlet, om du inte har matavfallskvarn eller egen kompost, då tar du hand om matavfallet själv.


Vi anlitar en entreprenör för sophämtningen. Kärlen töms varannan vecka. Matavfallet som du lägger i det bruna sopkärlet körs till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Restavfallet, dvs. det som du lägger i det gröna sopkärlet, transporteras till en godkänd förbränningsanläggning och blir energi.


Matavfallskvarn

Du kan också ta hand om ditt matavfall med en så kallad matavfallskvarn. Kvarnen kopplas till det vanliga avloppet. Du behöver då göra en dispensansökan till WBAB. Vi ansvarar för dispenserna för att få släppa ut matavfall i de kommunala ledningarna.


Blankett för dispensansökan om matavfallskvarn.länk till annan webbplats


Om du vill koppla en matavfallskvarn till ett enskilt avlopp ansöker du om detta hos Smedjebackens kommun, miljö- och byggnadsnämnden.


Kompostera hemma

Du får kompostera hemma om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan ska ske skriftligt till Smedjebackens kommun, miljö- och byggnadsnämnden.


Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.


Information om farligt avfall.


Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (förkortat FTI) som ansvarar för dessa.


På FTI:s webbplats kan du bland annat se var återvinningsstationerna är placerade. Du kan också anmäla behov av städning när återvinningstationen är stökig eller tömning av överfulla behållare.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  

Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Exempel på grovavfall:

  • Vitvaror, exempelvis kylar, frysar och tvättmaskiner.
  • Träavfall, exempelvis virke, pallar, spånskivor och stockar.
  • Elavfall, exempelvis tv-apparater, datorer, hushållsmaskiner, lysrör, glödlampor och leksaker med batteri.
  • Farligt avfall, exempelvis målarfärg, kemikalier, bekämpningsmedel och motorolja.
  • Brännbart avfall, exempelvis skumgummimadrasser och möbeldynor.
  • Metallskrot, exempelvis takrännor, cyklar och barnvagnar.
  • Trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, fallfrukt, löv och grenar.
  • Ej återvinningsbart avfall, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong.
  • Tryckimpregnerat virke, exempelvis impregnerat plank, reglar och slipers.


Information om återvinningscentralerna.


Hämtning av grovavfall

Kan du inte köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat och emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar det. Kontakta vår kundservice för mer information på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90