Matavfall

Matavfall skrapas från en tallrik till matavfallspåsen som är placerad i en särskild hållare. Foto: Wizworks Studios


Viktigt att använda rätt papperspåsar

Vi har särskilda papperspåsar för matavfallet. Dessa är extra tåliga mot fukt och fungerar även bra i nästa steg när matavfallet ska tas om hand. Det är därför viktigt att du använder just de här papperspåsarna. De ingår i avfallsavgiften och du hämtar dem kostnadsfritt i flesta livsmedelsbutiker och på våra återvinningscentraler.


Det förekommer att mataffärerna har egna papperspåsar vid frukt- och grönsaksavdelningen. De flesta av dessa påsar fungerar och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse.


Men det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.



‌Matavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Smedjebackens kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Harnäs klubbstuga

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA

Söderbärke

Nors återvinningscentral



Matavfallspåsarna kommer att finnas att hämta på följande platser i Ludvika kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop (Lyviksberget)

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Konsum (Ludvika Gård)

Ludvika

Hemköp

Ludvika

Dollarstore

Fredriksberg

Coop Nära

Fredriksberg

Återvinningscentralen

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop Konsum

Grängesberg

ICA Nära

Nyhammar

Coop Nära

Sunnansjö

Coop Nära


Tips!

Hämta endast en bunt med matavfallspåsar åt gången. Varje bunt innehåller hela 80 påsar och räcker därför länge.


Ingen plast i eller runt påsen för matavfall!

Plast tar lång tid på sig att förmultna så om det hamnar plast bland matavfallet stör det behandlingsprocessen. Du kan därför inte använda plastpåsar för matavfallet. Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan du slänger dem i papperspåsen.


Cigaretter och snus innehåller kadmium

Tobaksprodukter som cigaretter och snus innehåller tungmetallen kadmium och det hör inte heller hemma i matavfallspåsen. Släng därför dessa produkter i den vanliga soppåsen för restavfall.


Matavfall blir biogas och biogödsel

Det utsorterade matavfallet transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.


Att kompostera hemma

Det är tillåtet att själv kompostera sitt matavfall.


I Ludvika kommun ska du ha en godkänd kompost och göra en anmälan till Ludvika kommun, myndighetsnämnden miljö och bygg. 


I Smedjebacken får du kompostera hemma om det kan ske utan
olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan ska ske skriftligt till Smedjebackens kommun, miljö- och byggnadsnämnden.


Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får du kompostera själv utan att anmäla det till kommunen. Du behöver se till att ingen sanitär olägenhet uppstår på grund av komposten.


Matavfallskvarn

Man brukar räkna med att ungefär hälften av hushållsavfallet, viktmässigt består av organiskt avfall, t.ex. matrester. Av detta kan cirka 80 procent malas i en så kallad matavfallskvarn. För att få installera en matavfallskvarn måste du bo i Smedjebackens kommun, vara ansluten till ett kommunalt avloppsreningsverk och ha en servisledning i bra skick. Dessutom behöver du göra en dispensansökan till WBAB. Vi ansvarar enbart för dispenserna för att få släppa ut matavfall i de kommunala ledningarna.


Blankett för dispensansökan om matavfallskvarn.länk till annan webbplats


Om du vill koppla en matavfallskvarn till ett enskilt avlopp ansöker du om detta hos Smedjebackens kommun, miljö- och byggnadsnämnden.


All information om matavfallskvarnar, kostnader och installationer står Smedjebackens Energi AB för. Du kontaktar dem på telefon 0240-66 06 00.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90