Matavfall

Ungefär 50 procent av hushållens avfall är matavfall. Du som bor i Smedjebackens kommun har sorterat matavfall sedan 2001. Du kan sortera ditt matavfall i papperspåsar och slänga dem i det bruna kärlet som sopbilen tömmer, ha egen hemkompost eller matavfallskvarn i köket. I Ludvika kommun kommer alla hushåll, verksamheter och företag också att börja med matavfallssortering, först ut är villa- och fritidshusägarna i kommunen.


Behållare för matavfall. Foto: Wizworks Studios

Viktigt att använda rätt papperspåsar

I Smedjebackens kommun använder vi särskilda papperspåsar för matavfallet. Dessa är extra tåliga mot fukt och fungerar även bra i nästa steg när matavfallet ska tas om hand. Det är därför viktigt att du använder just de här papperspåsarna. De ingår i avfallsavgiften och du kan hämta dem kostnadsfritt på ICA i Söderbärke, ICA och COOP i Smedjebacken, Harnäs klubbstuga, på Humbobergets återvinningscentral samt på Nortippen återvinningscentral.


Ingen plast i påsen för matavfall!

Plast tar lång tid på sig att förmultna så om det hamnar plast bland matavfallet stör det behandlingsprocessen. Du kan därför inte använda plastpåsar för matavfallet. Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan du slänger dem i papperspåsen.


Cigaretter och snus innehåller kadmium

Tobaksprodukter som cigaretter och snus innehåller tungmetallen kadmium, och det hör innte hemma i matavfallspåsen. Släng därför dessa produkter i den vanliga soppåsen för restavfall.


Matavfall blir biogas och biogödsel

Det utsorterade matavfallet transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.


Att kompostera hemma

Det är tillåtet att själv kompostera sitt matavfall. I Ludvika kommun  ska du ha en godkänd kompost och göra en anmälan till Ludvika kommun, myndighetsnämnden miljö och bygg. 


I Smedjebacken får du kompostera hemma om det kan göras utan olägenhet för omgivningen. Innan du börjar hemkompostera måste du dock göra en anmälan till oss. Kontakta vår kundtjänst, telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.


Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får du kompostera själv utan att anmäla det till kommunen. Du behöver se till att ingen sanitär olägenhet uppstår på grund av komposten.


Matavfallskvarn

Man brukar räkna med att ungefär hälften av hushållsavfallet, viktmässigt består av organiskt avfall, t.ex. matrester. Av detta kan cirka 80 procent malas i en matavfallskvarn. För att få installera en matavfallskvarn måste du bo i Smedjebackens kommun, vara ansluten till ett kommunalt avloppsreningsverk och ha en servisledning i bra skick.

WBAB ansvarar enbart för dispenserna för att få släppa ut matavfall på kommunens ledningar. All information om matavfallskvarnar, kostnader och installationer står Smedjebackens Energi AB för. Du kan kontakta dem på telefonnummer: 0240-660 600


Blankett för dispensansökan om matavfallskvarn.länk till annan webbplats

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90