Smedjebackens vattenpark

Vy över vattenparken i Smedjebacken. Foto: WBAB

 

Hösten 2023 invigde vi Smedjebackens vattenpark. Parken är belägen i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Norra Barken.

 

En park för både människor och djur

Parken är öppen för alla. Den erbjuder spännande upplevelser både för dig som är nyfiken och vill lära dig mer om vatten och miljö, men även för dig som bara vill ströva omkring och lyssna på fågelkvitter. Vattenmiljön i parken främjar den biologiska mångfalden med både växter och djur. Dammarnas öppna vattenspegel lockar exempelvis till sig trollsländor, svalor och fladdermöss.


Därför har vi byggt vattenparken

Även om vattnet har renats i flera steg i reningsverket, kan det fortfarande finnas föroreningar kvar som exempelvis läkemedelsrester, tungmetaller och miljögifter. Detta klarar dagens reningsverk inte av att rena helt. Vattenparken renar vattnet ytterligare innan det rinner ut i strömfåran i Kolbäcksån och sjön Norra Barken och vidare till Mälaren.

 

Så här går vattenreningen till

Vattnet från reningsverket rinner först över så kallade våtängar. Här fångas en del föroreningar upp genom jorden och växternas rötter. Växterna tar också upp näringsämnen som annars skulle ha bidragit till övergödning av de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren.


I vattenparken finns det också dammar, här flyter vattnet inte så fort fram och därför hinner partiklar sjunka till botten och sedimentera. Det är en effektiv reningsprocess. Undervattensväxterna i dammarna ger en syrerik vattenmiljö där vissa föroreningar som oljor, miljögifter och läkemedelsrester kan brytas ner på naturlig väg.


Det mesta av föroreningarna fångas alltså upp av vattenparkens olika delar och vattnet blir ännu renare.


Skiss som visar området där vi bygger vattenparken.


Vill du veta mer?

Har du andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


Vattenparken ingår i LIFE IP Rich Waters

Smedjebackens vattenpark ingår i EU:s miljöprogram LIFE IP Rich Waters. Det är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund med ett 30-tal delprojekt. De har alla till syfte att förbättra vattenkvaliteten i de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren.


Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!


I SAMARBETE MED:

Rich Waters logotyp.

DELFINANSIERAT AV:

EU:s Life logotyp.
Hav- och vattenmyndighetens logotyp.
LONAs logotyp.