Groda sitter i vatten. Foto: Mostphotos

Smedjebackens vattenpark – Omtanke om dig och miljön!

Nu är Smedjebackens vattenpark äntligen klar och i lördags den 7 oktober invigdes parken av ordförande för WBAB:s styrelse Andreas Boström och vd Jonas Öman.

Därför har vi byggt vattenparken

Även om vattnet har renats i flera steg i reningsverket, kan det fortfarande finnas föroreningar kvar som exempelvis läkemedelsrester, tungmetaller och miljögifter. Detta klarar dagens reningsverk inte av att rena helt. Vattenparken kommer att rena vattnet ytterligare innan det rinner ut i strömfåran i Kolbäcksån och sjön Norra Barken och vidare till Mälaren.


En park för både människor och djur

Parken är öppen för alla. Den erbjuder spännande upplevelser både för dig som är nyfiken och vill lära dig mer om vatten och miljö, men även för dig som bara vill ströva omkring och lyssna på fågelkvitter. Vattenmiljön i parken främjar den biologiska mångfalden med både växter och djur. Dammarnas öppna vattenspegel kommer exempelvis att locka till sig trollsländor, svalor och fladdermöss.


Så här går vattenreningen till

Vattnet från reningsverket rinner först över så kallade våtängar. Här fångas en del föroreningar upp genom jorden och växternas rötter. Växterna tar också upp näringsämnen som annars skulle ha bidragit till övergödning av de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren.


I vattenparken finns det också dammar, här flyter vattnet inte så fort fram och därför hinner partiklar sjunka till botten och sedimentera. Det är en effektiv reningsprocess. Undervattensväxterna i dammarna ger en syrerik vattenmiljö där vissa föroreningar som oljor, miljögifter och läkemedelsrester kan brytas ner på naturlig väg.


Det mesta av föroreningarna fångas alltså upp av vattenparkens olika delar och vattnet blir ännu renare.


Skiss som visar området där vi bygger vattenparken.


Tidsplan – Vad har vi gjort och när?

7 oktober 2023: Parken invigdes.

 

Sommaren 2023: Vattenparken är klar.

 

Juni 2023: Vi planterar vattenväxter.

 

Sommaren 2022–våren 2023: Vi bygger vattenparken, anlägger våtängar, gräver dammar och förbereder gångstråk.

 

Juni 2022: Vår entreprenör etablerar sig på plats.


Vill du veta mer?

Här hittar du svar på några vanliga frågor om vattenparken.


Har du andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


Projektet ingår i LIFE IP Rich Waters

Smedjebackens vattenpark ingår i EU:s miljöprogram LIFE IP Rich Waters. Det är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund med ett 30-tal delprojekt. De har alla till syfte att förbättra vattenkvaliteten i de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren.


Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!


I SAMARBETE MED:

Rich Waters logotyp.

DELFINANSIERAT AV:

EU:s Life logotyp.
Hav- och vattenmyndighetens logotyp.
LONAs logotyp.