Otjänligt vatten

Droppe vatten. Foto: Pixabay

Om vattnet blir otjänligt kan det bero på att det finns mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet. Det kan även förekomma kemikalier i vattnet som gör det otjänligt. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs det mycket höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Det är mycket ovanligt att vattnet blir otjänligt. Trots det inträffar det någon gång ibland. Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta om du någon gång mot förmodan skulle bli drabbad av otjänligt vatten.

Vi utför regelbundna kontroller av vattnet

Det är Livsmedelsverket som utfärdar föreskrifter om produktion och distribution av dricksvatten. Det är Miljöförvaltningen i kommunen som utövar tillsynen. Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Vi tar regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet. Vi tar även prover på vattnet som går ut från våra vattenverk. Proverna analyseras sedan av ett oberoende auktoriserat laboratorium. Gränsvärdena för förhöjda halter av mikroorganismer är mycket snäva för att alltid vara på den säkra sidan. Om vattenproverna mot förmodan visar otjänligt vatten, det vill säga att det finns bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet vidtar vi genast åtgärder.

Åtgärder vid otjänligt vatten

Vi arbetar så snabbt vi kan, vardag som helg, med att åtgärda problemet så att du kan få rent vatten i din kran igen. Under tiden som vi arbetar med att rena vattnet ställer vi alltid ut vattentankar där du kan hämta rent vatten. En vanlig åtgärd att få bukt med otjänligt vatten är att vi spolar igenom ledningssystemet flera gånger samt klorerar i ledningarna. Vi uppmanar dig också att koka ditt vatten, så kallad kokningsrekommendation, innan du dricker det eller använder det till matlagning. Läs mer under Kokningsrekommendation och vid frågan "Hur gör jag för att koka vattnet".

Så här får du information om otjänligt vatten

Du som bor i det drabbade området får alltid ett sms från oss. Där informerar vi om kokningsrekommendation och talar om var det finns en vattentank där du kan hämta rent vatten. Vi uppdaterar vår webbplats med mer detaljerad information. Vi skickar sedan ett nytt sms när vattnet är rent igen. Vi har också möjligheten att informera via radio, tv, Ludvika kommuns Facebooksida och Smedjebackens kommuns Facebooksida samt lokal media. Har du ett fritidshus rekommenderar vi dig att registrera ditt telefonnummer för att du ska få sms.

 

Här hittar du mer information om vår sms-tjänst.


Vatten kokar i en kastrull på spisen. Foto: Mostphotos

Koknings-rekommendation

Om det är bekräftat att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk, rekommenderar vi att du kokar vattnet innan du använder det till dryck och matlagning. Det kallas för kokningsrekommendation. Kokningen av vattnet dödar bakterier, virus och parasiter.

 

Kokningsrekommendationen hävs inte förrän det är bekräftat genom vattenprover att vattnet är tjänligt igen. Om det finns minsta misstanke om mikroorganismer i vattnet, även om detta inte har bekräftats, rekommenderar vi ändå alltid att du kokar ditt vatten som en ren försiktighetsåtgärd under tiden vi säkerställer att vattnet är helt rent. Det kan till exempel röra sig om en större vattenläcka då vi är osäkra på om vattnet är tjänligt eller inte när vattnet kommer tillbaka. Då tar vi ett vattenprov och rekommenderar dig att koka ditt dricksvatten tills vi fått svar på provet. Läs mer under frågan "Hur gör jag för att koka vattnet".

Orsaker till otjänligt vatten

Det finns en mängd olika orsaker till att vatten blir otjänligt. Vid produktion av dricksvatten används ytvatten från sjöar och vattendrag eller grundvatten. Detta vatten kan förorenas på olika sätt. Det kan hända att vattenverket inte kan behandla eventuella smittämnen som finns i vattnet eller att det blir något fel i reningsverket. Det kan också hända att dricksvattnet förorenas i ledningarna under transporten från vattenverket till din kran, till exempel om det blir förorenat från människor eller djur via avlopp eller gödsel.


Här har vi samlat svar på några frågor om otjänligt vatten.


Med tjänligt vatten menas att vattnet är fullgott som dricksvatten och andra hushållsändamål.


Med otjänligt vatten menas att det har kommit in mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter eller kemiska ämnen i vattenledningsnätet som kan innebära en hälsorisk. Då bör inte vattnet användas som dryck eller vid matlagning utan att vattnet först kokats upp. Läs mer under kokningsrekommendationer.


Det finns även en tredje parameter, när vattnet är så kallat tjänligt med anmärkning. Dricksvattnet har då en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. Vattnet kan användas som vanligt, men WBAB ska informera om anmärkningen samt utreda och åtgärda denna. Exempel på vatten som är tjänligt med anmärkning är att vattnet färgar av sig vid en vittvätt. Orsaker kan vara rost som släpper från ledningar.

Ja. Du kan få magsjuka som illamående, kräkningar eller diarré av förorenat dricksvatten. Symtombild och inkubationstid beror på vilket smittämne som kommit in i dricksvattensystemet samt vilket allmäntillstånd du har. Personer med nedsatt immunförsvar löper risk att drabbas värre än andra.

Om du har blivit sjuk av vattnet, kontakta Miljö- och byggkontoret hos din kommun så att de får kännedom om att du har blivit sjuk.


De allra flesta som får magsjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över efter några dagar. Oftast räcker det med att vila och att dricka mycket. Om små barn har kräkningar och diarréer är det extra viktigt att de får i sig vätska. Du bör dricka ofta och lite i taget. Så snart du känner dig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva med vanlig mat. Kontakta din vårdcentral eller ring 1177 för rådgivning om något av följande stämmer in på dig:

 • Du känner dig mycket trött och svag.
 • Du har haft diarré i mer än en vecka.
 • Du kräks mer än ett dygn utan att det avtar.
 • Du är magsjuk och använder läkemedel mot hjärtsvikt, diabetes eller en annan allvarlig sjukdom.
 • Du är torr i munnen, törstig, kissar lite och har mörk urin. Det kan vara tecken på att du har vätskebrist.


Sjuksköterskorna som svarar på telefonnumret 1177 kan hjälpa dig med att bedöma dina symtom eller med var du kan söka vård.

Samma rekommendationer gäller för dig som är gravid som för alla andra. Läs mer om vad du ska tänka på vid frågan "Hur gör jag för att koka vattnet".

Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter eller kemikalier kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

 

Om ditt vatten är missfärgat eller luktar och smakar annorlunda, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se. Anmäl även detta till Miljö- och byggkontoret hos din kommun.

Häll det kokta vattnet i en tillbringare. Foto: Unsplash

Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp dricksvattnet. Det behöver inte koka en viss tid. Kokningen dödar mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller kallare – gärna i kylskåpet.

Använd det kokta vattnet till:

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • Göra is
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • Borsta tänderna

Okokt dricksvatten kan användas till:

 • Tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • Tvätta händer och ansikte
 • Duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • Diska för hand, låt disken torka innan den används
 • Tvätta kläder
 • Städa och rengöra ytor
 • Vattna blommor
 • Spola i toaletten


Obs! Barn ska inte leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när kokningsrekommendationer gäller för dricksvattnet.


Faktablad – Så här gör du om ditt dricksvatten måste kokas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

When drinking water must be boiled – Information in English Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generellt har WBAB inte någon ersättningsskyldighet vad gäller leverans eller kvalitet i samband med störningar i vattendistributionen. Vi kan inte göra någon nedsättning av avgiften eftersom du som kund hela tiden har haft tillgång till vatten som kan användas för disk, tvätt och dusch samt kunnat förtära vattnet efter kokning.

 

Om du däremot måste uppsöka vård för att du har blivit sjuk när du har druckit av otjänligt vatten kan du få ersättning för dina utlägg i samband med läkarbesöket. Kontakta oss så hjälper vi dig.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90