Om du blir utan vatten

Det kommer inget vatten ur kranen. Foto: Unsplash

Vår uppgift är att leverera ett friskt och gott kranvatten till dig dygnet runt, året om. Ibland inträffar det driftstörningar i vattenleveransen som kan påverka din vardag och du kan bli utan vatten en kortare eller längre tid. Vårt fokus när det händer är att hitta och åtgärda störningen samt att informera dig som kund så snabbt som möjligt.

Olika typer av driftstörningar

Det finns olika typer av driftstörningar. Det kan röra sig om en akut vattenläcka där vi ibland måste stänga av vattnet för att kunna åtgärda läckan. Det kan också vara en planerad vattenavstängning när vi utför underhåll eller reparerar en vattenledning. Då kan det hända att vi stänger av vattnet under tiden som reparationsarbetet pågår. Om vi gör bedömningen att många hushåll blir utan vatten en längre tid kan det hända att vi ställer ut vattentankar på annan plats. Information om var vatten i så fall kan hämtas kan du läsa om på webbplats.


En driftstörning kan också vara så kallat otjänligt vatten. Det är när det finns bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet.


Läs mer om otjänligt vatten.

Vattenläckor

Vattenläckor kan uppstå utan förvarning, både på det allmänna vattenledningsnätet och i din egen fastighet. Om vattenläckan har inträffat på det allmänna nätet är det vi som ansvarar för och åtgärdar läckan. Om du är fastighetsägare och vattenläckan uppstår i ditt hus är det du som ska åtgärda den. Kontrollera dina vattenledningar med jämna mellanrum. Vid en synlig vattenläcka, stäng av vattnet och kontakta en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan. Har du redan fått en vattenskada, kontakta även ditt försäkringsbolag.


Planerade vattenavstängningar

Vattenledningsnätet i Ludvika och Smedjebackens kommuner är relativt väl utbyggda, vilket innebär en god dricksvattenförsörjning för dig som kund. Trots det finns det många ledningar som är väldigt gamla och i stort behov av underhåll. Vi arbetar därför ständigt med att förebygga och byta ut eller reparera gamla ledningar. Då vet vi om i förväg att vi måste stänga av vattnet under tiden som reparationsarbete pågår och kan oftast även informera dig som kund i förväg.

Information via sms

Vid driftstörningar som berör din fastighet kommer du att få ett sms till din mobiltelefon. Om du har en fast telefon får du istället sms:et uppläst. Har du inte din telefon skriven på den aktuella adressen (du kan exempelvis ha ett fritidsboende, en företagstelefon eller ett oregistrerat kontantkort) så behöver du själv registrera dig för att få sms från oss.


Läs mer om vår sms-tjänst och registrera dig.

Då får du inte sms

Ibland informerar vi inte via sms, till exempel om det rör sig om en mindre vattenläcka och vi gör bedömningen att läckan kommer att vara åtgärdad inom relativt kort tid, eller om vi kan informera muntligt direkt till dig som berörs. Om det rör sig om en vattenavstängning som är planerad minst två dagar framåt kan det även hända att du får en lapp på dörren eller i postlådan istället för ett sms.

Information på vår webbplats

Om vi gör bedömningen att många hushåll blir utan vatten en längre tid eller om det är en större läcka, eller om vi måste ställa ut en vattentank, informerar vi även vår webbplats med mer information.

Har du stängt av vattnet i fritidshuset?

Det sker många vattenskador i fritidshus som lämnas efter sommaren. När det blir kallt fryser vattenledningarna och på våren när de tinar upp är vattenläckan ett faktum. Ofta upptäcks skadan på våren. Vill det sig riktigt illa kan det ha runnit vatten i huset i flera månader. Om du inte tömmer ledningarna bör du ha minst 15 grader inne i huset. Annars riskerar ledningarna att frysa sönder. Stäng av och töm vattensystemet i ditt fritidshus när du bommar igen det inför vintern. Kom också ihåg att tömma varmvattenberedaren eller vattenposten utomhus på vatten om du stänger av vattnet under vintern.

Har du stopp i avloppet?

Mer information om stopp i avloppet.


Här har vi samlat svar på några frågor som kan vara bra att veta om du blir utan vatten.


Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90. Vi har öppet helgfria vardagar 8–12 och 13–15.30. Övriga tider, kvällar och helger blir du kopplad till vår jourtelefon på SOS Alarm.

Du som blir drabbad av en akut vattenläcka får i regel ett sms med information när vattenläckan har infallit. Du får sedan ett nytt sms när vattenläckan är åtgärdad och vattnet är tillbaka.


Det kan också hända att vi informerar muntligt direkt till dig som berörs istället för att du får ett sms.


Om vi gör bedömningen att många hushåll blir utan vatten en längre tid eller om det är en större läcka, eller om vi måste ställa ut en vattentank, informerar vi även vår webbplats med mer information.


Får du inget sms kan det bero på att du av någon anledning inte har ditt telefonnummer registrerat där du bor. 


Läs mer om sms och hur du registrerar dig.

Du som blir drabbad av en planerad vattenavstängning får i regel ett sms med information om när den planerade vattenavstängningen infaller. Vi informerar också om att du kan tappa att vatten i förväg så att du klarar behovet av vatten under dagen. Du får sedan ut ett nytt sms när reparationsarbetet är klart och vattnet är tillbaka.


Om vi gör bedömningen att många hushåll blir utan vatten en längre tid eller om det är en större läcka, eller om vi måste ställa ut en vattentank, informerar vi även vår webbplats med mer information.


Det kan också hända att vi informerar muntligt direkt till dig som berörs istället för ett sms.


Om det rör sig om en vattenavstängning som är planerad minst två dagar framåt kan det även hända att du får en lapp på dörren eller i postlådan istället för ett sms.


Får du inget sms kan det bero på att du av någon anledning inte har ditt telefonnummer registrerat där du bor. 


Läs mer om sms och hur du registrerar dig.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det vara missfärgat. Det kan se oaptitligt ut men är inte farligt. Missfärgningarna beror på att rost och andra avlagringar har lossnat från ledningarna. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund.


Undvik att använda diskmaskinen och tvättmaskinen tills du ser att vattnet är klart igen.

När vattnet varit avstängt och kommer tillbaka kan det finnas mycket luft i ledningarna vilket gör att vattnet har ojämnt tryck och upplevs vara bubbligt. Spola i kranen en stund så försvinner detta.

Om vattnet ser vitt eller "mjölkigt" ut beror det på att det finns små, små luftbubblor i vattnet. Luftbubblor kan bildas när trycket sjunker i ledningen eller om det kommer mycket luft i kranen. Spola i kranen en stund så försvinner detta.

Det sker vanligtvis fler vattenläckor under vinterhalvåret och på våren. När temperaturen stiger och sjunker på vintern eller när tjälen går ur marken på våren kan marken röra sig. Det kan innebära påfrestningar på äldre vattenledningar så att de lättare går sönder och det uppstår vattenläckor.

Lagning av ett rör i backen vid en vattenläcka. Foto: WBAB

När vi först får in rapporter om en vattenläcka på det allmänna vattenledningsnätet vet vi till att börja med bara att ett visst område är drabbat. Då måste vi gräva i marken och lokalisera var läckan är. Felsökningen kan ta olika lång tid beroende på vad som har hänt. Det kan gå ganska snabbt att hitta felet om någon entreprenör grävt av en ledning. Då finns det dessutom ett öppet schakt där vi kommer åt att laga röret. Har en ledning brustit under marken ute i terrängen kan det ta flera timmar att lokalisera var läckan är.

 

När vi har hittat läckan kan vi konstatera mer exakt vilka fastigheter som är utan vatten. Om det tar lång tid att hitta eller åtgärda läckan kan vi behöva stänga av vattnet under en längre tid. Vi kan då i vissa fall informera om att du kan tappa upp vatten i förväg så att du klarar behovet av vatten under tiden det är avstängt. Om vi gör bedömningen att många hushåll blir utan vatten en längre tid eller om det är en större läcka, kan det också hända att vi ställer ut vattentankar på annan plats. Information om var vatten i så fall kan hämtas kan du läsa om på webbplats.

KUNDSERVICE

0240-309 90

Felanmälan

 

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du upptäcker en vattenläcka eller får stopp i avloppet utanför din tomtgräns. Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90. Vi har öppet helgfria vardagar 8–12 och 13–15.30. Övriga tider, kvällar och helger blir du kopplad till vår jourtelefon på SOS alarm.