Stopp i avloppet

Kontakta vår kundservice vid akuta avloppsproblem, så att vi kan kontrollera om stoppet finns på det kommunala ledningsnätet eller om stoppet finns på fastighetens ledning som du själv ansvarar för.

 

Kontrollera var stoppet är

Har du stopp i avloppet, börja med att kontrollera om det är stopp i samtliga avlopp eller inte. Är det inte stopp i samtliga avlopp sitter stoppet på din egen ledning. Är det stopp i samtliga avlopp i fastigheten kan stoppet sitta på servisledningen. Är du osäker, kontakta oss så att vi kan kontrollera på vilken ledning stoppet är, detta fakturerar vi inte för.


Servisledningen är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala ledningssystemet som ligger i gatan.

 

Servisledningen består av två delar:

  1. Den privata servisledningen sträcker sig från fastigheten och ut till en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten brukar vara belägen ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Är stoppet på
    din egen servisledning (se bild 1 längre ner på sidan), får du själv kontakta en spolfirma.
  2. Den kommunala servisledningen sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. Är stoppet på den kommunala servisledningen (se bild 2 längre ner på sidan), kommer vi att kontakta en spolbil för att lösa problemet.


Vi kan tyvärr inte ersätta dina utlägg om du själv först anlitat en spolfirma och det visar sig att stoppet finns i det allmänna ledningsnätet.


Det kan finnas en rensbrunn vid förbindelsepunkten, cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, i jämnhöjd med en vattenservisventil. Om du hittar ett litet runt brunnslock (inte ett stort brunnslock som sitter i gatan) kan du försiktigt försöka lyfta på det.


Om det är tomt i brunnen är det troligen stopp i fastighetens ledningar. Finns det vatten i brunnen är stoppet på den kommunala servisledningen. Vänligen kontakta oss och gör en felanmälan omgående. Nämn gärna att du tittat i brunnen och att det står vatten där. Hittar du ingen brunn, kontakta oss så kommer vi gärna ut och tittar.


Vid stopp i avloppet i bostadsrätt eller hyresrätt, kontakta fastighetsägaren.

 

Bild 1. Om det är tomt i servisbrunnen finns stoppet på din egen fastighets servisledning.

Bild 1. Om det är tomt i servisbrunnen finns stoppet på din egen fastighets servisledning.

Bild 2. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens servisledning.

Bild 2. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens servisledning.


Så här undviker du stopp

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten för att undvika stopp i avloppsledningar och pumpar. Har du ingen avfallshink i ditt badrum är det en bra idé att skaffa en. Det blir då enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten. Du bidrar på så sätt till att minska mängden skräp som spolas ner i avloppet varje år.

 

Sortera i badrummet!

  • Bomullstussar, tamponger, våtservetter, tops, kondomer, fimpar, bindor, hår, snus, plåster och tandtråd hör hemma i påsen för restavfall.
  • Nagellack, målarfärg och andra kemikalier lämnar du på en återvinningscentral.
  • Överblivna läkemedel lämnar du till apoteket.

 

Ta hand om matolja och fett

Matolja och fett hör till vid matlagning, men spola inte ner det i avloppet. Vill det sig riktigt illa kan det orsaka stopp i både dina och de kommunala avloppsledningarna. Torka ur stekpannan med papper och släng det i påsen för matavfall. Mindre mängder matolja, exempelvis oljan från burken med inlagd fetaost, häller du i en plastflaska eller plastburk och lägger i soppåsen med restavfall. Större mängder fett lämnar du på en återvinningscentral.

 

KUNDSERVICE

0240-309 90