Din vattenmätare

En vattenmätare. Foto: WBAB

Du som bor i villa och har kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad hemma hos dig. Den visar hur mycket kallvatten du förbrukar i ditt hus. Du läser själv av din vattenmätare och meddelar mätarställningen till oss en gång per år. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning. Avgiften baseras på föregående års förbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in detta till oss så att vi kan justera på din faktura om du har betalat för mycket eller för lite.

Så här meddelar du din vattenförbrukning

Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. De fem siffrorna avser mängden vatten räknat i kubikmeter. Står det nollor framför kan du bara bortse från dessa. När du läst av din vattenmätare kan du meddela avläsningen till oss på olika sätt:


 • Fyll i och skicka tillbaka det självavläsningskort som du får av oss en gång per år. • Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se. Om du mejlar, glöm inte att ange din vattenmätarställning, ditt namn samt adress på din fastighet.


Äldre avstängningsventil. Foto: Hydrostandard

Äldre avstängningsventiler måste bytas ut

Var uppmärksam om du har någon av avstängningsventilerna LK580, LK581 eller LK582 i anslutning till din vattenmätare. Dessa ventiler är av en äldre modell, har svart ratt och är märkta med LK580, LK581 eller LK582. Dessa ventiler har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Bland annat har de orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätare. Har du någon av dessa ventiler, kontakta en VVS-firma för byte till en annan modell.


Fjärravläst vattenmätare. Foto: WBAB

Byte till fjärravlästa vattenmätare

För närvarande pågår ett arbete med att byta ut de gamla vattenmätarna och ersätta dem med nya fjärravlästa mätare. Fördelen med de fjärravlästa vattenmätarna är dels att vi kan avläsa förbrukningen digitalt, dels att vi med hjälp av dem kan se om det uppkommer vattenläckor någonstans. Du som redan har fått den nya mätaren behöver inte läsa av eller skicka in din mätarställning till oss, det sker automatiskt. Vår ambition är att du som kund ska ha fått din gamla vattenmätare utbytt till en fjärravläst mätare senast år 2025. Mätarbytena kommer att utföras av vår entreprenör Hydrostandard.

 

Riktlinjer vid montering av vattenmätare

WBAB har rätt att disponera vattenmätarplatsen och befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.


Tänk på följande vid montering av vattenmätare:

 • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme.
 • Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren.
 • Väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten.
 • Varje mätare ska vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.
 • Mätarkonsolen ska vara anpassad för storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller övergångskopplingar.
 • Parallellkopplade mätare placeras med minst 300 millimeter mellan och minst 500 millimeter från golvet.
 • Mätarplatsen bör vara upplyst.
 • Återströmningsskydd ska följa svensk standard enligt Svenskt Vattens publikation P88, SS-EN 1717.


Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren. Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av vattnet. 

Vattenmätare ska bytas ut senast vart tionde år. Det är ett lagkrav i Vattentjänstlagen. Det gör att både du och vi ska vara säkra på att vattenmätaren fungerar som den ska och att den mäter rätt mängd förbrukat vatten.

Vi på WBAB äger din vattenmätare och står för kostnaden av mätaren och installationen av den.

 

All utrustning runt omkring mätaren som ledningar, ventiler och konsol är det du som fastighetsägare som äger och ansvarar för. Därför blir det fastighetsägarens ansvar att se till att mätplatsen är godkänd innan vi kan göra mätarbytet.

 

Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer om ledningar går sönder eller om ventiler behöver bytas ut.

Fördelen med de fjärravlästa vattenmätarna är dels att vi kan avläsa förbrukningen digitalt, dels att vi med hjälp av dem kan se om det uppkommer vattenläckor någonstans.

Det är viktigt att kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en vattenläcka. Det bör sitta en avstängningsventil före och en avstängningsventil efter din vattenmätare.

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Bygglängden på konsolen ska vara 190 till 220 millimeter. Kontakta en VVS-firma för installationen. Är du händig kan du också montera konsolen själv.

Vattenmätarkonsol. Foto: WBAB

Installationen blir mer stabil med en mätarkonsol och är till för din egen säkerhet. Det blir inte heller någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbyte om du har en konsol monterad.

Även om det är WBAB som äger din vattenmätare är du som fastighetsägare ansvarig för att mätaren skyddas mot kyla, värme eller annan yttre påverkan. Du är också ansvarig för att kontrollera avstängningsventilerna regelbundet så att de går att stänga av vid behov.

 • Stäng av avstängningsventil A till vänster om vattenmätaren. Öppna därefter en vattenkran. Om kugghjulet på mätaren står stilla och inte snurrar och inget vatten kommer ur kranen fungerar ventil A.
 • Utför samma procedur med avstängningsventil B. Se till att ventil A är öppen igen och stäng ventil B. Öppna en vattenkran. Om mätarens kugghjul står stilla och inget vatten kommer ur kranen fungerar även ventil B.
Vattenmätare med ventiler. Foto: WBAB

Själva vattenmätarbytet kostar ingenting, det ingår i din va-taxa. Om din mätarplats inte är godkänd av någon anledning behöver du dock själv anlita en godkänd VVS-firma som åtgärdar det som behövs.

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Utrymmet där vattenmätare sitter måste vara uppvärmt och skyddas mot både frost och värme. Om du har din vattenmätare i ouppvärmt utrymme riskerar den att frysa sönder. En sönderfyst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som kan kosta mycket pengar att åtgärda. Om du upptäcker att din vattenmätare har frusit ska du kontakta oss så kan vi hjälpa dig innan vattenskadan är ett faktum.

Kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att stänga av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin). Kontrollera därefter om vattenmätarens kugghjul snurrar. Om kugghjulet snurrar trots att vattnet är avstängt har du troligtvis en läcka någonstans. Läckan kan vara antingen på vattenledningen eller bero på dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan även kontrollera om toaletten läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Om du inte hittar felet kontakta en VVS-fima som kan hjälpa dig.

Du som bor i villa behöver tänka på att undvika läckor hemma hos dig. Beroende på hur mycket det läcker från till exempel en droppande kran eller en rinnande toalett kan det kosta ganska mycket per år, allt från några hundralappar till tusentals kronor.

Se aktuell va-taxa vad varje kubikmeter vatten kostar dig i rörlig avgift. Öppnas i nytt fönster.


 • En droppande kran motsvarar en förbrukning på ungefär 15 kubikmeter per år.
 • En stril motsvarande en sytråd (0,3 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 30 kubikmeter per år.
 • En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 300 kubikmeter per år.
 • En toalett som står och rinner motsvarar en förbrukning på ungefär 700 kubikmeter per år.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90