Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Ansök om anslutning

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta tar du kontakt med vår kundservice.

Kan jag få kommunalt vatten och avlopp?

Vi kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde.

Verksamhetsområde

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområde. Detta innebär att fastigheter inom området är skyldiga att använda de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.

Enligt Vattentjänstlagen ska ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ordnas:

  • om det finns behov av vattentjänst ur miljö- och hälsosynpunkt
  • om fastigheten eller fastigheterna ingår i ett större sammanhang.


Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas efter särskild prövning. Då behöver vi göra en utredning om förutsättningar och kostnader samt upprätta ett särskilt avtal. Det kan finnas anslutningsmöjligheter till kommunalt dricks- och spillvatten även om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet. Om du lämnar in en intresseanmälan gör vi en utredning om förutsättningarna för anslutning och beräknar kostnaden. Är det fler fastigheter i närheten som önskar ansluta kan ni göra intresseanmälan tillsammans. Om det går att ansluta fastigheten upprättas ett särskilt avtal mellan fastighetsägaren och va-huvudmannen.

 

Kontakta vår kundservice om du vill göra en ansökan.


Anläggningsavgift

Anläggningsagiften är en engångskostnad och beräknas efter gällande taxa om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet.

Koppla in vatten och avlopp

Vi upprättar en förbindelsepunkt. Fastighetsägaren utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och huset. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. Innan inkoppling sker måste du ha betalat anläggningsavgiften.

Installera vattenmätare

Vi installerar vattenmätaren hos dig. Ta kontakt med kundservice så bokar vi en tid för detta. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras.


Mer information om din vattenmätare

De årliga avgifterna – brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgift och kopplats in på det kommunala ledningsnätet, betalar du därefter årliga brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del, där den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.


Aktuell va-taxa


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90