En besökare håller sitt körkort under kortläsaren för incheckning till återvinningscentralen under flexöppet. Foto: Wizworks Studios

Så fungerar flexöppet

Återvinningscentralen har flexöppet klockan 9–21 alla dagar i veckan.


Däremot är återvinningscentralen stängd vissa storhelger även för dig med flexöppet.

Använd kortläsaren för incheckning

Vid infarten till anläggningen finns en kortläsare placerad på en stolpe. Genom att hålla ditt körkort cirka 15 centimeter under kortläsaren öppnar du grinden. Ett rött ljuskors markerar var du ska placera QR-koden på ditt körkort. Grinden stängs automatiskt efter dig. Eftersom grinden är utrustad med fotoceller, sensorer och ett så kallat klämskydd, så kommer den att stanna om en person eller ett fordon skulle befinna sig i grindöppningen.


Tänk på att det bara är du som får komma in i samband med din incheckning. Vänta därför till grinden har stängts innan du kör vidare. På så sätt förhindrar du att någon annan följer med in.

Vi registrerar ditt besök

När kortläsaren läser av QR-koden på ditt körkort så blir du även registrerad i vår databas. Vi behöver registreringen för att systemet ska fungera och för att få statistik.


Området är försett med allmänbelysning. Om du besöker återvinningscentralen när det är mörkt kommer rampen att lysas upp av strålkastare. Dessa tänds automatiskt i samband med incheckning. När du har kommit in på återvinningscentralen har du en timme på dig innan du behöver vara ute från anläggningen. Det innebär att du har god tid att sortera ditt avfall i lugn och ro och sedan städa efter dig. Efter en timme släcks strålkastarna och belysningen går tillbaka till vanlig belysning.

Området är kamerabevakat

Under flexöppet är området kamerabevakat för att förebygga,
förhindra och utreda brott. Men även för att vi ska kunna se när det är dags att tömma containrarna och när vi behöver snöröja på området.

Sortera och lägg rätt sak på rätt plats

Det är viktigt att avfallet hamnar på rätt plats för att vi i nästa steg ska kunna ta hand om det och återvinna det. Följ instruktionerna som finns på skyltarna. Tänk på att du inte får ta saker från återvinningscentralen som någon annan har lämnat.


Har du avfallet förpackat i säckar, tömmer du dem och sorterar innehållet. Det är inte tillåtet att slänga hela säckar med avfall i en container. Om en grej består av flera material utgår du ifrån vad den består av mest och sorterar därefter.


Är du osäker på hur något ska sorteras får du ta med dig det hem och istället lämna avfallet när det finns personal på plats. Du kan även ringa eller mejla till oss i förväg och ta reda på hur avfallet ska sorteras. Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Bara avfall från privatpersoner

Eftersom flexöppet endast är till för privatpersoner får du inte lämna företags- eller verksamhetsavfall under flexöppet.

Särskilt viktig är hanteringen av farligt avfall

Om du ska lämna farligt avfall under flexöppet måste det vara tydligt uppmärkt med vad det innehåller. Tuschpenna och märktejp finns i anslutning till utrymmet för farligt avfall. Se också till så att avfallet är ordentligt emballerat så att det inte läcker. Följ anvisningarna på plats.


Är du osäker på innehållet får du istället ta med dig avfallet på våra vanliga öppettider när det finns personal närvarande.


Farligt avfall som du får lämna under flexöppet (kan förändras med tiden):

 • oljefilter
 • spillolja
 • glykol
 • gödningsmedel
 • använt saneringsmedel
 • lösningsmedel
 • färg, lack och lim
 • sprayburkar
 • fogskum
 • rengöringsmedel
 • bekämpningsmedel
 • gaständare
 • hygienprodukter, hudvård, hårvård och smink.


Annat farligt avfall får du lämna på våra vanliga öppettider när återvinningscentralen är bemannad. Sedan är det precis som under våra ordinarie öppettider, vi tar inte emot utgångna och överblivna mediciner. Detta avfall lämnar du istället på ett apotek. Det gäller även använda kanyler. Dessa samlar du i en speciell behållare som du får på apoteket.


Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor kan du inte heller lämna på återvinningscentralen. Kontakta polisen om du vill bli av med sådant avfall. Skulle du upptäcka en granat, ett pansarskott eller liknande på anläggningen, ring 112.


I anslutning till utrymmet för farligt avfall lämnar du även matfett och matolja.

När du är klar kör du tillbaka till grinden

Kör sakta mot grinden. Den öppnas automatiskt när du närmar dig. Kontrollera att grinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga ska ta sig in på området.


Skulle det bli strömavbrott eller inträffa något annat driftavbrott så att grinden inte fungerar kan du alltid komma ut från anläggningen via en gånggrind (nödutgång). Den är placerad i anslutning till platsen där du lämnar kyl- och frysskåp. Se skyltning på plats. Gånggrinden är försedd med ett vanligt låsvred.


Vid tekniska problem med grinden och för att få ut ditt fordon ring Securitas, telefon 010-470 57 43. Telefonnumret finns anslaget i direkt anslutning till grinden.

Om olyckan är framme

Om det skulle inträffa en olycka under besöket finns det brandsläckare, brandskåp, ögondusch, första hjälpen och hjärtstartare på anläggningen. Se skyltning på plats.


I anslutning till utrymmet för farligt avfall finns det saneringsmedel (absol) som du använder om du råkar spilla ut vätska. Strö över saneringsmedlet på det som du har spillt ut, det suger upp spillet. Ta sedan upp det använda saneringsmedlet och lägg det i behållaren uppmärkt ”Förorenad absol (använt saneringsmedel)”. Om du råkar spilla ut en stor mängd farligt avfall informera personalen på plats när återvinningscentralen är bemannad (det vill säga under ordinarie öppettider) och Securitas under övrig tid. Ring även 112.


Om det börjar brinna utgå från konceptet ”Rädda – Varna– Larma– Släck”.

 • Rädda: Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna: Varna alla som hotas av branden.
 • Larma: Larma 112.
 • Släck: Släck branden om du bedömer att du klarar det.


Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt, kan ni göra flera åtgärder samtidigt.


Vid omedelbar fara – lämna ditt fordon och ta dig ut från området via gånggrinden (nödutgång). Larma 112.

Återvinningscentralen är stängd vissa storhelger

I samband med vissa storhelger är återvinningscentralen stängd även för dig med flexöppet. Dessa dagar är:

 • trettondedag jul
 • långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk
 • julafton, juldagen, annandag jul
 • nyårsafton, nyårsdagen.

Vi behöver kunna kontakta dig

Det mobilnummer som du lämnar vid registreringen till tjänsten flexöppet kommer vi att använda för att informera dig via sms om driftstörningar eller annan information som rör flexöppet. Kom därför ihåg att meddela oss om du byter mobilnummer annars kan du missa viktig information.


Här hittar du svar på vanliga frågor om flexöppet

Här registrerar du dig för flexöppet och anmäler dig till utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytäppans återvinningscentral

KUNDSERVICE

0240-309 90