Avfall och återvinning

Kund lämnar grejer på mobila återvinningscentralen. Foto: Wizworks Studios


WBAB hämtar ditt sorterade avfall och ser till så att det tas om hand på ett säkert och miljöriktigt sätt.


Vi ansvarar också för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Denna del utförs av en entreprenör på uppdrag av oss.

 

Här hittar du information om slamtömning.

 

Återvinningscentraler

Här lämnar du som privatperson bland annat grovavfall, elavfall, farligt avfall och begagnade grejer till återbruk.


Björnhyttans återvinningscentral i Ludvika

Fredriksbergs återvinningscentral

Nytäppans återvinningscentral i Smedjebacken

Nors återvinningscentral i Söderbärke

 

Återvinningsstationer

På de obemannade återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av mjuk- och hårdplast, metall, ofärgat och färgat glas, papper samt tidningar och returpapper.

 

Mer information om våra återvinningsstationer.


Alltid kunden och miljön i fokus

För oss är det angeläget att avfallshanteringen fungerar smidigt för dig som kund. Dessutom står miljön i fokus oavsett om det handlar om insamling eller behandling av avfall.


Det bästa för miljön är förstås att se till att det blir så lite avfall som möjligt. Vi kan alla bidra med att minska avfallsmängderna genom att till exempel handla smart och hållbart. Välja varor med lång livslängd och bra material. Lämna kasserade saker till återanvändning och sortera avfallet och lämna det till återvinning.


Tack för din insats!


KUNDSERVICE

0240-309 90

Enklare att sortera mera!


Nu hämtar vi, förutom matavfall och restavfall, även dina förpackningar samt tisningar och returpapper hos dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun.


Ny avfallshantering i Smedjebacken.

 

New waste service in Smedjebacken – Information in English.

 

Flexöppet


Du som bor i Smedjebackens kommun har möjlighet att besöka Nytäppans återvinningscentral alla dagar i veckan kl. 9–21, utanför våra bemannade öppettider. Vi kallar det för flexöppet. För att få tillgång till flexöppet behöver du först registrera dig för tjänsten och sedan gå en kortare utbildning.


Mer information om flexöppet