Man med barn i bärsele har en pack med förpackningar med sig till sitt sorteringskärl. Foto: Johnér bildbyrå

Villa- och fritidshusägare i Smedjebackens kommun: Nu är vi igång med den nya avfallshanteringen. Tack för din insats!

Under maj och juni införde vi en ny avfallshantering för alla som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Vi hämtar nu, förutom matavfall och restavfall, även förpackningar samt tidningar och returpapper vid eller i nära anslutning till din fastighet i särskilda sorteringskärl.

 

Vi har också gjort om avfallsabonnemangen och avfallstaxan. Du som har sorteringskärl vid din fastighet har också fått nya hämtningsdagar.

 

Se dina hämtningsdagar

Här kan du se dina nya hämtningsdagar för sorteringskärl 1 och 2.

 

Information om den nya avfallshanteringen

Här hittar du mer information om den nya avfallshanteringen, abonnemangen och avfallstaxan.

 

Informationsmaterial

För dig som har abonnemang Standard:

Så hanterar och sorterar du ditt avfall. Pdf, 2.1 MB.

 

För dig som har abonnemang Central uppsamlingsplats:

Så hanterar och sorterar du ditt avfall. Pdf, 2 MB.

 

Sorteringsguide för avfall. Pdf, 1.3 MB.

 

Information in English

New waste service in Smedjebacken.

How to handle different types of waste.

A to Z Recycling Guide. Pdf, 579.4 kB.

 

Har du inte fått något startpaket?

För att sorteringen av avfall ska fungera smidigt för dig behöver du ett startpaket. Det innehåller förutom informationsmaterial om hur du ska hantera och sortera ditt avfall också en bunt med matavfallspåsar, en hållare för matavfallspåsarna, en slaskskrapa och en plastkomprimerare.

 

Startpaketen fanns med i de nya sorteringskärlen som vi körde ut, inuti kärlet märkt 2. För dig med abonnemang Central uppsamlingsplats levererade vi istället paketet direkt till din fastighet. Har det blivit en miss och du har inte fått något startpaket, kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

 

Står dina gamla kärl fortfarande kvar?

Troligtvis har vi missat att hämta kärlen hos dig. Kontakta kundservice, via e-post info@wbab.se eller ring 0240-309 90.

 

Kom ihåg!

Sortera avfallet rätt

Allt avfall som vi samlar in går vidare till återvinning. För att avfallet ska kunna återvinnas behöver det vara rätt sorterat. Var därför noga när du sorterar ditt avfall och lägg rätt avfall på rätt plats.

 

Ställ kärlet med handtaget ut mot hämtningsvägen

När du har avfallshämtning tänk på att placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen i anslutning till hämtningsvägen med handtaget eller handtagen utåt.