En tjej fyller på dricksvatten i en kanna. Foto: Landet Reklam

Vi bygger ny vattenledning från Mossplan och längs Fredsgatan i Ludvika

I anslutning till infrastrukturprojekt väg 50/66 genomfart Ludvika passar vi på att byta ut vattenledningar för att trygga framtidens vattenförsörjning. Vi förnyar därför ledningsnätet för dricksvatten på sträckan Mossgatan – Malmgatan – Myggatan – Fredsgatan. Arbetet startade i maj och beräknas pågå till årsskiftet 2022/2023.


Under perioden maj till december 2022 arbetar vi längs del av Mossgatan (mellan Valhallavägen och Malmgatan), Malmgatan, Myggatan och del av Fredsgatan (mellan Myggatan och Köpmansgatan).

Det här händer just nu

Fredsgatan mellan Köpmansgatan och Vasagatan är just nu avstängd för allmänheten. Trafiken leds om, följ skyltning på plats. Gatan beräknas preliminärt att öppnas igen i slutet av september.

Tillfällig vattenavstängning

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av vattnet ibland. När det blir aktuellt får du som berörs närmare information av oss i god tid före vattenavstängningen.

Omledning av trafiken

Under byggtiden kommer aktuella gator tillfälligt att stängas av och trafiken ledas om. Det gäller både biltrafik, cyklister och gångtrafikanter. Under tiden som vägen är avstängd kommer skyltning att visa alternativa vägar. Du som bor inom avstängt område har tillgång till din bostad under hela byggtiden.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.Karta som visar aktuellt arbetsområde.

Svart streckad linje visar aktuellt arbetsområde.