Till dig som är företagare: Ska du lämna elavfall? Glöm inte att ha med ett avlämnarintyg!

Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Däremot medför lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall att du som har ett företag eller driver en verksamhet behöver ha med ett så kallat avlämnarintyg för ditt elavfall när du ska lämna det på någon av våra återvinningscentraler. Har du inget avlämnarintuyg kan vi tyvärr inte ta emot elavfallet.

Farligt avfall måste kunna spåras

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Olika lagar styr hanteringen av farligt avfall och farligt gods, exempelvis miljöbalken. Det finns också en lagstiftning om spårbarhet för farligt avfall. Den innebär bland annat att alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.


Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi tar emot elavfall med avlämnarintyg

Från och med den 2 maj 2022 tar vi endast emot elavfall på våra återvinningscentraler, inget annat farligt avfall från företag och verksamheter. Elavfall är exempelvis tv-apparater, datorer, lysrör, batterier, kylar, frysar och vitvaror. Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Däremot behöver du ha med ett så kallat avlämnarintyg för ditt elavfall när du ska lämna det på återvinningscentralen. Det är El-Kretsen som utfärdar avlämnarintyg.


Mer information finns på El-Kretsens webbplats el-kretsen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt farligt avfall hänvisar vi till andra avfallsmottagare

Vi tar inte längre emot annat farligt avfall som exempelvis färgrester, spillolja, kemikalier, bilbatterier, asbest och tryckimpregnerat trä från företag och verksamheter. Har du ett företag eller en verksamhet som ger upphov till denna typ av farligt avfall får du istället kontakta en entreprenör som hanterar detta. Tänk på att det är du som företagare eller verksamhetsutövare som är skyldig att registrera ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se.


Om du transporterar det farliga avfallet själv behöver du också ha ett tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Mängden och vilken typ av avfall det gäller avgör hur du ska agera. Du hittar utförlig information på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats,
länsstyrelsen.se/dalarna.


Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, länsstyrelsen.se/dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lämna avfall på återvinningscentralerna med företagsbiljetter

Som företagare eller verksamhetsutövare använder du så kallade företagsbiljetter för att lämna annat avfall, som exempelvis gips, träavfall, trädgårdsavfall och restavfall, på våra återvinningscentraler. Du köper företagsbiljetter på någon av anläggningarna. Det går också bra att beställa dem via vår kundservice.


Mer information om avfallshantering för dig som är företagare eller verksamhetsutövare.