Vår slamentreprenör Ohlssons tömmer en slamanläggning. Foto: Ohlssons

Foto: Ohlssons

Nytt för dig som har slamtömning i Smedjebackens kommun

Vi vill göra dig som slamkund uppmärksam på en förändring i avfallstaxan som gäller från och med 1 juli 2024. I Smedjebackens kommun ingår slanglängd upp till 20 meter i behandlings- och tömningsavgiften för slam. För längre slanglängd debiterar vi en tilläggsavgift.


Vi beräknar slangens längd från platsen där fordonet står uppställt till brunnens eller tankens botten. Tillägg för slanglängden är specificerad på fakturan.

Tillägg för slanglängd – aktuella priser

21–30 meter: 110 kronor per tömning (inklusive moms)

31–50 meter: 330 kronor per tömning (inklusive moms)

Över 50 meter: 880 kronor per tömning (inklusive moms)


Här hittar du hela avfallstaxan som gäller från 1 juli 2024.