Familj sorterar förpackningar i sina flerfackskärl. Foto: Wizworks Studios

Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar i Smedjebacken

I juni 2022 beslutade regeringen om en ny förordning för förpackningar. Förordningen innebär i korthet att alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024 får ansvaret att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Idag är det producenternas ansvar att samla in förpackningar.


Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har därför beslutat, efter förslag från WBAB, att införa ett nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar under 2024 för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebacken.

 

Sortera matavfall och förpackningar direkt vid din fastighet

Det nya avfallssystemet innebär att du som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att få två sorteringskärl med vardera fyra fack. I facken sorterar du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar, tidningar och returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Motsvarande system finns redan i Ludvika kommun.


Under maj till juni 2024 inför vi den nya avfallshanteringen. Du som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att få utförlig information i god tid före införandet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.