Dags för ny avfallshantering i Smedjebackens kommun

Sorteringskärlen 1 och 2. Foto: Wizworks Studios

Just nu pågår införandet av det nya insamlingssystemet av förpackningar, matavfall och restavfall för alla som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Har du inte redan fått dina nya sorteringskärl kommer de snart hem till dig eller till din centrala uppsamlingsplats. När just du får dina sorteringskärl kan vi inte säga exakt, då det är många kärl som ska köras ut. Vi ställer ut de nya kärlen under maj och juni. Företaget PWS Nordic hjälper oss med utkörningen.


Ställ fram de gamla avfallskärlen

Samtidigt som vi levererar de nya sorteringskärlen, hämtar vi de gamla kärlen. Låt därför det bruna kärlet stå framme väl synligt till dess att du har fått dina nya kärl. Ställ även fram det gröna avfallskärlet om du vill att vi ska hämta det.

 

Du som har valt att behålla ditt gamla kärl

Har du avfall kvar i kärlet? Låt det stå kvar bredvid de nya sorteringskärlen. Du kommer att få ditt gamla avfallskärl tömt vid samma tillfälle som vi tömmer sorteringskärl 2 för första gången. När du har fått ditt gamla kärl tömt är det viktigt att du flyttar det till en annan plats.

 

Håll utkik efter ditt startpaket

Du får ett startpaket med allt du behöver för att komma igång med sorteringen. Startpaketet hittar du i sorteringskärlet märkt 2. Om du har valt att dela kärl med en granne har vi lagt två startpaket i kärlet. Har du abonnemang Central uppsamlingsplats kommer vi att leverera startpaketet till din fastighet i maj eller juni.

 

När ska du börja sortera?

Börja sortera när de nya kärlen har kommit på plats.

 

Nya hämtningsdagar

Du kommer att få nya avfallshämtningsdagar.

 

Här hittar du dina hämtningsdagar.

Observera att det är först när du har fått dina nya sorteringskärl som du kan se dina nya hämtningsdagar. Har du ännu inte fått de nya sorteringskärlen kan du enbart söka på din nuvarande hämtningsdag för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl).

 

Ny avfallstaxa

Den 20 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun om en nya avfallstaxa. Taxan gäller från och med den 1 juli 2024 och består av en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift.

 

Här hittar du avfallstaxan i sin helhet.


Mer information

I startpaketet kommer det att finnas utförlig information om hur du sorterar ditt avfall. Här på wbab.se hittar du också information om den nya avfallshanteringen. Vi uppdaterar informationen löpande.

 

Information om den nya avfallshanteringen.

Information in English about the new waste service in Smedjebacken.