Slamtömning

Slambil

Relita är vår nya entreprenör från 2018-01-01på slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar hos privatpersoner i Smedjebackens kommun.

Vid akut behov ring:  Relita 0771-103500

------------------------------------------

WBAB kundtjänst: 0240-30990
för övriga ärenden.

Brunnar

Tömning av 2 och 3- kammar brunnar är obligatorisk och sker automatiskt 1 ggr/år områdesvis.
BDT-brunnar skall tömmas minst vartannat år.

Önskas tömning av brunn mer än 1 gång/år kan du ringa WBAB kundtjänst och anmäla det.

Att tänka på för fastighetsägaren.länk till annan webbplats (pdf, 9.2 kB)

Slutna tankar

Tisdagstömning av slutna tankar!
Du som har en sluten tank kan beställa slamtömning varje tisdag, beställ senast måndag kl. 13.00 före önskad tisdag.
Budningsavgift 265 kr. Ring WBAB kundtjänst.

Kom ihåg att ta bort din förbeställda tömningsintervall när du ringer om du har en sådan.
 
Även fortsättningsvis kommer tankar tömmas efter förbeställda tömningsintervaller, två intervaller varje månad (1-15 och 16-31) utan extra kostnad.

Ring och beställ tömning av tank som vanligt hos
WBAB kundtjänst.

Att tänka på för fastighetsägaren

 • Sätt upp husnummer (viktigt även för räddningstjänsten)
 • Brunnen ska vara väl synlig och lättåtkomlig.
 • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och brunn får inte överstiga 20 meter.
 • Blockera ej brunnslock med blommor, ved, snöhögar eller dylikt.
 • Röj gräs och buskar runt brunnen/tanken och flytta elstängsel.
 • Byt ut trasiga brunnslock, stora tunga lock utan handtag bytes mot mindre/lättare lock.
 • Locket ska utan svårighet öppnas av 1 man, locket ska vara över markytan, ej täckt av jord.
 • Markera gärna var brunnen finns med en pinne eller skylt så att den lätt kan hittas vintertid av ej ordinarie chaufför.
 • Tillfartsvägar ska vara framkomliga, tänk på hur motorfordon och cyklar parkeras.
 • Tillfartsvägarna ska också vara väl röjda från snö, utstickande träd och grenar.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00