Slamtömning

Slambil

BS-Sanering från Avesta är vår entreprenör på slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar hos privatpersoner samt fettavskiljare hos restauranger och storkök.

Vid akut behov kvällar och helger ring
BS-Sanering journummer 070-600 95 05

Brunnar

Tömning av 2 och 3- kammar brunnar är obligatorisk och sker automatiskt 1 ggr/år områdesvis.
BDT-brunnar skall tömmas minst vartannat år.

Önskas tömning av brunn mer än 1 gång/år kan du ringa BS-sanering och anmäla detta.

Ring BS-sanering för frågor och ändring av brunnstömningar 

tel.nr 0226-59770

SlamtömningsinformationPDF (pdf, 6,7 MB)
Att tänka på för fastighetsägaren.länk till annan webbplats (pdf, 9.2 kB)

Slutna tankar

Tisdagstömning av slutna tankar!
Du som har en sluten tank kan beställa slamtömning varje tisdag, beställ senast måndag kl. 13.00 före önskad tisdag. Budningsavgift 257,50 kr. Ring tfn 0240-309 90.

Kom ihåg att ta bort din förbeställda tömningsintervall när du ringer om du har en sådan.

För akut budning eller tömning en annan speciell dag, tillägg extra budningsavgift! tfn 0226-59770
 
Även fortsättningsvis kommer tankar tömmas efter förbeställda tömningsintervaller, två intervaller varje månad (1-15 och 16-31) utan extra kostnad.

Ring och beställ tömning av tank som vanligt hos WBAB,
tfn 0240-309 90.

Att tänka på för fastighetsägaren

 • Sätt upp husnummer (viktigt även för räddningstjänsten)
 • Brunnen ska vara väl synlig och lättåtkomlig.
 • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och brunn får inte överstiga 20 meter.
 • Blockera ej brunnslock med blommor, ved, snöhögar eller dylikt.
 • Röj gräs och buskar runt brunnen/tanken och flytta elstängsel.
 • Byt ut trasiga brunnslock, stora tunga lock utan handtag bytes mot mindre/lättare lock.
 • Locket ska utan svårighet öppnas av 1 man, locket ska vara över markytan, ej täckt av jord.
 • Markera gärna var brunnen finns med en pinne eller skylt så att den lätt kan hittas vintertid av ej ordinarie chaufför.
 • Tillfartsvägar ska vara framkomliga, tänk på hur motorfordon och cyklar parkeras.
 • Tillfartsvägarna ska också vara väl röjda från snö, utstickande träd och grenar.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-860 00

VANLIGA FRÅGOR

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00