Slamtömning

Slamtömningen i Smedjebackens kommun utförs av företaget Relita. Foto: Relita

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende i Smedjebackens kommun utförs i samarbete med Relita. De är vår entreprenör från den 1 januari 2018.

 

Hur ofta du behöver slamtömning beror bland annat på ditt behov och vilket system du har. Du kan ha tömningen inlagd på turlista, d.v.s. förbeställd, och få tömt automatiskt. Det går också att beställa tömning efter behov, så kallad budning.

 

Brunnar, slutna tankar, minireningsverk och BDT-brunn

 • 2- och 3-kammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år.
 • Slutna tankar ska tömmas minst en gång vart tredje år.
 • Minireningsverk ska tömmas minst en gång per år.
 • BDT-brunn (anläggning för bad, disk, tvätt) ska tömmas minst en gång vartannat år.


Förbeställd tömning och extra tömningar

För dig som har slamtömning efter turlista är månaden uppdelad i två perioder, dag 1-15 och dag 16-31. Det betyder att du antingen får ordinarie slamtömning utförd första alternativt andra delen av månaden.

 

Behöver du extra tömningar kan du beställa det genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 0240-309 90. Men kom ihåg att samtidigt boka av den förbeställda tömningen som du redan finns inlagd på.

 

Budad tömning

Du kan buda tömningar, vilket innebär att du ringer och beställer en tömning.

 

Nyhet: Nu kan du buda vilken dag som helst i veckan, vi kommer då och tömmer din tank eller brunn inom tre arbetsdagar, t.ex. om du budar på fredag och får du tömt senast tisdag veckan efter. Du beställer budad tömning hos vår kundtjänst, telefon 0240-309 90.

 

OBS! Den tidigare tjänsten som kallades "Tisdagsbudning" är borttagen från och med 2018.

 

Akut tömning

Är du i behov av akut slamtömning kontaktar du vår kundtjänst på telefon 0240-309 90.

 

Inför slamtömningen

 • Se till att husnumret syns tydligt.
 • Brunnen ska vara väl synlig och lättåtkomlig.
 • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och brunn bör inte överstiga 20 meter.
 • Brunnslocket får inte vara blockerat – ta bort eventuella prydnadsväxter och andra prydnader, ved, snöhögar eller dylikt innan tömning.
 • Röj gräs och buskar runt brunnen/tanken och flytta elstängsel.
 • Byt ut stora, tunga eller trasiga brunnslock mot lättare lock.
 • Locket ska kunna öppnas av en person och ligga över markytan.
 • Locket ska vara barnsäkert.
 • Markera gärna var brunnen finns med en pinne eller skylt så att den även lätt kan hittas vintertid av chauffören.
 • Tillfartsvägar ska vara framkomliga, tänk på hur motorfordon och cyklar parkeras.
 • Tillfartsvägarna ska också vara väl röjda från snö, utstickande träd och grenar.

 

Rött och vitt pappersband visar att du haft besök av oss

Chauffören markerar med ett nedbrytbart pappersband i rött och vitt i anslutning till brunnen/tanken när slamtömningen är utförd.

 

Aktuell taxa för slamtömningPDF


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90