Slamtömning Ludvika

Ludvika kommun använder en SMS-tjänst för att informera om planerade slamtömningar.

SMS-tjänst

Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon och/eller skickar ett sms till din mobiltelefon. I meddelandet får du som fastighetsägare information under vilken månad slambilen kommer, meddelandet skickas ut cirka 2 veckor före månadsskiftet.

Om du är skriven på en fastighet med enskilt avlopp i Ludvika kommun kan vi att hämta kontaktuppgifter via vår leverantör av SMS-tjänsten.

 

Via en karta lokaliseras vilka abonnenter som berörs. De abonnenter som har mobiltelefon får sms medan de som har fast telefon får ett talat meddelande. Den som står registrerad på fastigheten får meddelandet.

 

Självregistrering

Om du är fastighetsägare och har oregistrerat kontantkort, hemligt nummer, telefonnummer registrerade på arbetsgivare eller liknande måste du själv registrera dig för att nås av meddelandena om slamtömning. Du måste även registrera dina kontaktuppgifter om du har en fastighet i Ludvika kommun men är skriven i en annan kommun.

 

Det är i Självregistreringlänk till annan webbplats som du kan skriva in dina kontaktuppgifter kopplat till din fastighet. Du som redan finns i registret kan kontrollera att dina uppgifter stämmer, lägga till fler telefonnummer och adresser samt ta bort uppgifter.

 

Innehållet i Självregistrering är i huvudsak baserat på data från vår leverantör av SMS-tjänsten och de uppgifter som du själv lämnat. De uppgifter som finns i registret lämnas inte vidare till någon utomstående.

Enskilda avloppsanläggningar

Enskilda avloppsanläggningar renas i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Det är viktigt att inte släppa ut starka syror eller baser, kemikalier, lösningsmedel och andra ämnen som kan skada bakterierna. Töm inte husvagnstoaletten i den egna brunnen.

Det är viktigt att tömma brunnen/tanken minst en gång per år. Ibland kan det hända att du måste beställa en extra slamsugning. Tanken eller brunnen töms efter ett särskilt schema och i den omfattning som fastighetsägaren önskar. Du kan även beställa tömning eller som tillståndet föreskriver, det blir då betydligt dyrare.

 

Har du frågor eller vill beställa slamtömning så ringer du till kundtjänst på telefon 0240-309 90.

Arbetsmiljön vi tömning av enskilda avlopp

Med anledning av att Arbetsmiljöverket har höjt kraven på arbetsmiljön för dem som tömmer enskilda avlopp, såväl brunnar som tankar, har Ludvika kommun startat ett arbetsmiljöprojekt som kommer att pågå i flera år.

 

Innan du som fastighetsägare gör en åtgärd kopplat till arbetsmiljöreglerna, bör du  kontakta miljö- och byggenheten för att tillse att det enskilda avloppet fortfarande har en god funktion.

 

Se broschyr:

Informationsbroschyr om arbetsmiljön vid tömning av enskilda avlopp.PDF

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90