Planerade VA-projekt

WBAB driver ett stort antal projekt, på uppdrag av sina ägare. Projekten syftar till att ansluta ytterligare områden i kommunerna till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar säkra så att kvaliteten är hög på det dricksvatten vi levererar, samt att det renade avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

 

Pågående projekt i Smedjebackens kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Arbetet med att ta fram en VA-plan pågår inom Ludvika kommun och beräknas vara klar i januari 2017. För mer information kontakta kundservice, tfn 0240-309 90.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

VANLIGA FRÅGOR

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00