Taxor och avgifter

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxorna för avfall samt vatten och avlopp.


Avfallstaxa

Avfallstaxan innehåller information om de olika abonnemang och tilläggstjänster som vi erbjuder samt avgifter för dessa.


I avfallstaxan hittar du även information om aktuella avgifter för slamtömning av enskilt avlopp.


Avfallstaxa 2020 – Ludvika kommunPDF

Avfallstaxa 2020 med prisbilaga – Ludvika kommunPDF


Avfallstaxa 2020 – Smedjebackens kommunPDF

Avfallstaxa 2020 med prisbilaga – Smedjebackens kommunPDF


Va-taxa

Va-taxa gäller från och med 1 juli 2020 – Ludvika kommunPDF 

Va-taxa 2020 – Smedjebackens kommunPDF

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90