Taxor och avgifter

Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige varje år. I den beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshanteringen. Den innehåller information om abonnemang och tilläggstjänster, samt avgifter för dessa.

Avfallstaxa

 

I Avfallstaxan finner du även information om Enskilt avlopp och slamtömning.

 

VA-taxa

 


Informationsfolder om Avfall och VA i din kommun

En kort sammanfattning av de vanligaste taxorna kommer vi att göra årligen i en folder. För mer utförlig information se din kommuns fullständiga taxa ovan.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

VANLIGA FRÅGOR

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00