Leverantörer

Vi ser gärna att leverantörerna skickar sin faktura elektroniskt.

Information till er som ska skicka fakturor till WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB)

WBAB (org.nr 559031-4380) skannar in och automattolkar leverantörsfakturor. Därför ställs särskilda kvar på fakturans innehåll.

Fält på fakturan

För att automattolkningen ska fungera bra ska följande fält finnas på fakturan

 • OCR/fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Totalt bruttobelopp
 • Totalt momsbelopp
 • Referenskod
 • Bank- eller plusgironummer
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Beställarens namnI fältet ”Er referens” ska en kod anges. Den som beställer ska upplysa er om koden. Exempel på referenskod: YX123, koden ska alltid inledas med YX och därefter 3 siffror. Finns inte fältet ”er referens” i er fakturautskrift, kan referenskoden anges i anslutning till adressfältet.BeställningLämnas inte informationen uppmanar vi er att begära denna.
 • Fakturor   invoice-5590314380@s4fprogress.com
 • Tänk på:
 • Fakturor skickas med fördel per e-post, och sänds då som .PDF eller .TIFF till:
 • Den från WBAB som gör en beställning är skyldig att lämna uppgifter till er om fakturaadress, referenskod och kostnadsställe vid inköp eller avrop.
 • Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
 • En faktura = en bilaga. Flersidiga fakturor ska finnas i en enda bilagd fil
 • Flera bilagor i ett e-postmeddelande går bra, förutsatt att de har olika namn
 • WBABs fakturaadress ska finnas på fakturan, precis som på pappersfakturor som skickas med vanlig post
 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb
 • Löpande text i e-postmeddelandet behandlas inte

Pappersfakturor skickas till:


Wessman Barken Vatten och Återvinning AB

Box 114

777 23 Smedjebacken


Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får inte bifogas.

Var vänlig och använd inte nitar eller gem på fakturorna. Det medför extra arbete innan skanning kan ske.

OCR-betalning

För att betalning ska kunna ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR-nummer.

Inga samlingsfakturor

WBAB vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. V.v. skicka en faktura per referenskod.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering, innan betalning kan ske. Dröjsmålsräntor på fakturor vars betalning försenas på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte. Vid ny eller kompletterad faktura flyttar vi förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan, eller till kredittid som framgår av avtal.

Orderlösa fakturor

Telefoni och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att ha föregåtts av en beställning. Ta kontakt med din kontaktperson på WBAB så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges på fakturan.


Frågor

Har du några frågor kan du kontakta:

Anna Hahne

anna.hahne@wbab.se


Tfn: 0240-309 12


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

VANLIGA FRÅGOR

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 00