Sophämtning i Ludvika kommun

Hushållsavfall

I nuläget lägger du allt hushållsavfall, både matavfall och restavfall blandat i soppåsen. Vi hämtar ditt avfall varannan vecka och kör det till en förbränningsanläggning där avfallet eldas och blir energi.


Under 2019 inför vi ett helt nytt avfallssystem som innebär att du får börja sortera ut ditt matavfall. Vi kommer också att utöka servicen och erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar/returpapper vid fastigheten för dig som bor i villa eller har fritidshus.


Information om det nya avfallssystemet.


Kompostera hemma

Du som vill kompostera ditt hushållsavfall måste ansöka om tillstånd för kompostering hos kommunens myndighetsnämnd miljö och bygg.


Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.


Information om farligt avfall.


Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (förkortat FTI) som ansvarar för dessa.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Exempel på grovavfall:

  • Vitvaror, exempelvis kylar, frysar och tvättmaskiner.
  • Träavfall, exempelvis virke, pallar, spånskivor och stockar.
  • Elavfall, exempelvis TV-apparater, datorer, hushållsmaskiner, lysrör, glödlampor och leksaker med batteri.
  • Farligt avfall, exempelvis målarfärg, kemikalier, bekämpningsmedel och motorolja.
  • Brännbart avfall, exempelvis skumgummimadrasser och möbeldynor.
  • Metallskrot, exempelvis takrännor, cyklar och barnvagnar.
  • Trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, fallfrukt, löv och grenar.
  • Ej återvinningsbart avfall, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong.
  • Tryckimpregnerat virke, exempelvis impregnerat plank, reglar och slipers.


Information om återvinningscentralerna.


Hämtning av grovavfall

Kan du inte köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat, samt emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar. Kontakta vår kundtjänst för mer information på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90