Sophämtning i Ludvika kommun

Hushållsavfall

I nuläget lägger du allt hushållsavfall, både matavfall och restavfall blandat i soppåsen. Vi hämtar ditt avfall varannan vecka och kör det till en förbränningsanläggning där avfallet eldas och blir energi.


Ny avfallshanteringen med utökad sortering på gång

I början av augusti 2019 påbörja vi övergången till det nya avfallssystemet. Till en början gäller den utökade sorteringen dig som har en villa eller ett fritidshus. Mellan vecka 32 och 40 levererar vi de nya sorteringskärlen. Så snart du har fått dina nya kärl (gäller dig som har abonnemang Standard eller Dela standard) eller ditt nya sorteringskärl (gäller dig som har abonnemang Mini eller Dela Mini) så börjar du att sortera. Förutom kärl får du ett startpaket med det du behöver för att komma igång med sorteringen.


Sortering och sophämtning för Standard och Dela standard

När du har fått dina nya sorteringskärl börjar vi att hämta ditt avfall med ett av våra nya återvinningsfordon och det är därför viktigt att du börjar sortera ditt avfall med en gång.

 

Övergången till den nya avfallshanteringen innebär att du får nya sophämtningsdagar. I slutet av juli månad kommer du att få ett brev med information om vilka hämtningsdagar som gäller för dig. På sikt kommer du att kunna söka efter dina hämtningsdagar direkt på webben.

 

Du som har abonnemang Standard eller Dela standard sorterar och lämnar matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt restavfall hemma i dina sorteringskärl.

 

I kärlet märkt 1 lägger du metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar. Kärl 1 töms var fjärde vecka.

 

I kärlet märkt 2 lägger du tidningar och returpapper, färgade glasförpackningar, påsar med restavfall samt papperspåsar med matavfall. Kärl 2 töms varannan vecka.


Sortering och sophämtning för Mini och Dela mini

När du har fått ditt nya kärl börjar vi att hämta ditt avfall med ett av våra nya återvinningsfordon och det är därför viktigt att du börja sortera ditt avfall med en gång.

 

Övergången till den nya avfallshanteringen innebär att du får en ny sophämtningsdag. I slutet av juli månad kommer du att få ett brev med information om vilken hämtningsdag som gäller för dig. På sikt kommer du att kunna söka efter din hämtningsdag direkt på webben.

 

Du som har abonnemang Mini eller Dela mini sorterar och lägger papperspåsarna med matavfall och påsarna med restavfall i ditt sorteringskärl hemma. Kärlet töms var varannan vecka.

 

Du sorterar också förpackningar och tidningar samt returpapper och lämnar detta på närmaste återvinningsstation.


Sortering med abonnemang Central uppsamlingsplats

Du som har abonnemang Central uppsamlingsplats lämnar ditt matavfall, restavfall, förpackningar av metall, plast, papper, ofärgat glas, färgat glas samt tidningar och returpapper i sorteringskärl eller behållare på din centrala uppsamlingsplats.

 

Matavfallet lägger du i en papperspåse för matavfall och restavfallet förpackar du i en plastpåse. Övrigt material lägger du löst i sorteringskärlet eller behållaren.


Mer information om det nya avfallssystemet.


Kompostera hemma

Du som vill kompostera ditt hushållsavfall måste ansöka om tillstånd för kompostering hos kommunens myndighetsnämnd miljö och bygg.


Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen för restavfall eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.


Information om farligt avfall.


Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Du som har abonnemang Mini eller Dela mini lämnar dina förpackningar och tidningar/returpapper i respektive behållare på närmaste återvinningsstation. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (förkortat FTI) som ansvarar för dessa.


Du som har abonnemang Standard eller Dela standard kan också i bland behöva använda de större behållarna som finns på återvinningsstationerna, t.ex. när det blir stora och skrymmande förpackningar eller extra mycket förpackningsmaterial, exempelvis vid jul och födelsedagar.


På FTI:s webbplats kan du bland annat se var återvinningsstationerna är placerade. Du kan också anmäla behov av städning när återvinningstationen är stökig eller tömning av överfulla behållare.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Exempel på grovavfall:

  • Vitvaror, exempelvis kylar, frysar och tvättmaskiner.
  • Träavfall, exempelvis virke, pallar, spånskivor och stockar.
  • Elavfall, exempelvis tv-apparater, datorer, hushållsmaskiner, lysrör, glödlampor och leksaker med batteri.
  • Farligt avfall, exempelvis målarfärg, kemikalier, bekämpningsmedel och motorolja.
  • Brännbart avfall, exempelvis skumgummimadrasser och möbeldynor.
  • Metallskrot, exempelvis takrännor, cyklar och barnvagnar.
  • Trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, fallfrukt, löv och grenar.
  • Ej återvinningsbart avfall, exempelvis kakel, klinkers, porslin, tegel, keramik och betong.
  • Tryckimpregnerat virke, exempelvis impregnerat plank, reglar och slipers.


Information om återvinningscentralerna.


Hämtning av grovavfall

Kan du inte köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat, samt emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar. Kontakta vår kundtjänst för mer information på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90