Sophämtning i Ludvika kommun

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till så att vi kan hämta ditt avfall. Du väljer själv var du placerar dina kärl eller ditt kärl mellan tömningsdagarna, men inför tömning ber vi dig tänka på några saker för att sophämtningen ska fungera bra.


På hämtningsdagen gäller följande

  • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
  • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning till hämtningsvägen.
  •  Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta med handtaget utåt mot hämtningsvägen.
  • Överfyll inte kärlet eller kärlen, locken ska vara stängda.
  • Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.


Sorteringsinstruktioner och hämtningsintervall för våra olika abonnemang

Standard och Dela standard

Du sorterar och lämnar ditt matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt restavfall hemma i dina sorteringskärl.


I kärlet märkt 1 lägger du metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar. Kärl 1 töms var fjärde vecka.


I kärlet märkt 2 lägger du tidningar och returpapper, färgade glasförpackningar, påsar med restavfall samt papperspåsar med matavfall. Kärl 2 töms varannan vecka.


Matavfallet lägger du i en papperspåse för matavfall och restavfallet förpackar du i en plastpåse. Övrigt material lägger du löst i sorteringskärlet i respektive fack.


Mini och Dela mini

Du sorterar och lägger papperspåsarna med matavfall och påsarna med restavfall i ditt sorteringskärl hemma. Kärlet töms varannan vecka.


Du sorterar också förpackningar och tidningar samt returpapper och lämnar detta på närmaste återvinningsstation.


Central uppsamlingsplats

Du som har abonnemang Central uppsamlingsplats lämnar ditt matavfall, restavfall, förpackningar av metall, plast, papper, ofärgat glas, färgat glas samt tidningar och returpapper i sorteringskärl eller behållare på din centrala uppsamlingsplats.


Matavfallet lägger du i en papperspåse för matavfall och restavfallet förpackar du i en plastpåse. Övrigt material lägger du löst i sorteringskärlet eller behållaren.


Mer information om det nya avfallssystemet.


Sophämtning i samband med helgdagar

Ställ ut ditt kärl eller dina kärl som vanligt. Vi hämtar avfallet på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag, om du inte får information om annat.


Sophämtning för dig med fritidshus

Du som har ett fritidshus kan antingen ha sophämtning under sommaren eller vintern. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.


Så här sköter du dina kärl eller ditt kärl

Spola ur kärlen eller kärlet när det behövs, om något läckt ut eller om kärlen eller kärlet luktar illa.


Underlätta för avfallshämtarna

På vintern kan du hjälpa oss genom att ta bort snövallar, skotta och sanda vid dina kärl eller ditt kärl. På sommaren ber vi dig ta bort högt gräs och annan växtlighet runt kärlen eller kärlet. Tack för hjälpen!VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 

Håll matavfallspåsen så torr som möjligt. Låt blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare. Vik ihop påsen noga så att matavfallet inte ramlar ut.

 

Om möjligt, ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet. Sätt en hink ovanpå för att inte locka fåglar eller andra djur.

 

Blir det några påsar kvar efter tömning lossnar de när det tinar och följer med vid nästa tömning.


Tips för att undvika fluglarver och dålig lukt


Placera om möjligt kärlet i skugga.

 

Håll matavfallet så torrt som möjligt. Då luktar det mindre och lockar inte flugorna lika mycket. Det är viktigt att inte fylla påsen med för mycket matavfall och att vara noggrann med att vika ihop den. Detta gör att flugorna inte kommer åt matavfallet och kan lägga sina ägg.

 

För att undvika flugor och dålig lukt kan du passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt. Du kan även spraya lite ättika på kanten och botten av kärlet. Det tycker flugorna inte om.