Tidsplan

Aktuellt just nu

Våren 2019

Arbetet med att införa det nya avfallssystemet i Ludvika kommun pågår kontinuerligt. Systemet införs för att förenkla och förbättra sorteringen av avfall. De flesta villa- och fritidshusägare i kommunen har nu fått välja sitt nya avfallsabonnemang.


Under våren har vi skickat ut ett valbrev, samt information om vad det nya avfallssystemet med utökad sortering innebär för dig som inte kommer att ha kvar ditt nuvarande abonnemang "Gemensamt hämtställe".

 

Sommaren 2019

Vi har flyttat fram utkörningen av de nya sorteringskärlen något och kommer att leverera de nya kärlen till villa- och fritidshusägare under augusti och september månad. Inför starten kommer vi att skicka ut mer information om de nya kärlen och vad det nya avfallssystemet innebär för dig som kund.

 

I samband med att kärlen levereras kommer du även att få ett startpaket med bland annat papperspåsar att lägga ditt matavfall i, en behållare för matavfall att ha under diskbänken och utförlig information

.

Parallellt med utkörningen av de nya kärlen hämtar vi in ditt gamla kärl som sedan skickas till återvinning. 

 

Efter att införandet av utökad sortering hos villa- och fritidshusägare har startat så kommer vi i etapper att påbörja en dialog med övriga berörda grupper i kommunen inför införandet av sortering av matavfall.

 

Det kommer att ta ett tag att ställa ut alla nya sorteringskärl, men vi räknar med att alla villa- och fritidshusägare ska ha fått sina kärl under hösten 2019.

 

Detta har hänt tidigare

Vintern 2018/2019

Under några månader gick vi igenom alla gemensamma hämtställen i Ludvika kommun för att se hur vi skulle ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser. En del gemensamma hämtställen kommer att tas bort, medan andra blir kvar.

Under februari–mars 2019 var det dags att välja nytt avfallsabonnemang för vissa av våra kunder vars abonnemang "Gemensamt hämtställe" kommer att upphöra till hösten 2019.


Hösten 2018

I oktober skickade vi ut abonnemangsvalet till de flesta villa- och fritidshusägare. Vi besökte också flera platser och visade det nya avfallssystemet. Många ludvikabor kom, ställde frågor om de nya abonnemangsalternativen och tittade på de olika sorteringskärlen samt behållaren och påsarna för matavfall.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90