Sorteringskärlens mått och placering

Två sorteringskärl som används i abonnemang Standard. Foto: Wizworks Studios

Sorteringskärlen i alternativ 1 – Standard

Två kärl, 370 liter per styck

Om sorteringskärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup.

 

370 liters kärlets mått

Bredd: 77 cm

Djup: 100 cm

Höjd: 110 cm

 

Ett sorteringskärl som använd i abonnemang Mini. Foto: Wizworks Studios

Sorteringskärlen i alternativ 2 – Mini

Ett kärl, 240 liter

 

240 liters kärlets mått

Bredd: 58 cm

Djup: 107 cm

Höjd: 72 cm

 

Placering av sorteringskärlen

Detaljerad information om hur du ställer kärlen får du i informationsmaterialet som kommer tillsammans med dina nya kärl. Har du funderingar redan nu kring placeringen av sorteringskärlen hemma hos dig, kontakta oss så hjälper vi till med att hitta en lösning. Hör av dig via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


Tänk på det här när du planerar plats:

  • Placera sorteringskärlen så att det blir lätt att sortera för dig och din familj och samtidigt enkelt för vår personal som ska tömma sorteringskärlen.

 

  • Kärlen ska stå med handtagen utåt på hämtningsdagen.

 

  • Det behöver vara en hårdgjord yta under kärlen.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90