Abonnemangsalternativ

Det finns tre olika abonnemangsalternativ som är valbara för dig som har villa eller fritidshus vid körbar väg.


Alternativ 1 – Standard

Alternativet innebär att du får två sorteringskärl som är utrustade med flera fack för olika avfallsslag. För att få plats med mer sorterat avfall är kärlen något större. Varje kärl rymmer 370 liter. Väljer du detta alternativ får du även en box för mindre elavfall.

 

Sorteringskärl 1 med fyra fack för plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar. Foto: Wizworks Studios

Sorteringskärl 1

Här lägger du förpackningar av plast, papper, metall och ofärgat glas.

 

Sorteringskärl 1 kommer att tömmas en gång per månad.

 

Sorteringskärl 2 med fyra fack för restavfall, matavfall, tidningar och returpapper samt färgade glasförpackningar. Foto: Wizworks Studios 

Sorteringskärl 2

Här lägger du restavfall (d.v.s. brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar/ returpapper), matavfall, tidningar och returpapper samt förpackningar av färgat glas.


Sorteringskärl 2 kommer att tömmas varannan vecka.


Pris

Pris för helårsboende är 2758 kronor/år

(Grundavgift 1049 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1709 kronor.)


Pris för fritidsboende är 1588 kronor/säsong

(Grundavgift 734 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 854 kronor.)Alternativ 2 – Mini

Alternativet innebär att du får ett sorteringskärl som är utrustat med två fack, det ena för matavfall och det andra för restavfall (d.v.s. brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar/ returpapper). Sorteringskärlet rymmer 240 liter.


Sorteringskärlet kommer att tömmas varannan vecka.


Sorteringskärl för abonnemang Mini med två fack för matavfall och restavfall. Foto: Wizworks Studios 

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du även i fortsättningen på en återvinningsstation.


 

Pris

Pris för helårsboende är 3107 kronor/år

(Grundavgift 1049 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 2058 kronor.)


Pris för fritidsboende är 1763 kronor/säsong

(Grundavgift 734 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1029 kronor.)


Alternativ 3 – Dela kärl

Du och en granne kan dela de två sorteringskärlen i alternativ 1 – Standard eller dela på ett kärl i alternativ 2 – Mini. Ni får varsin faktura. De angivna priserna gäller per fastighet. Kärl kan delas mellan både helårsboende och fritidsboende.

  

Pris

Helårsboende:
Pris Alternativ 1 – Standard är 2245 kronor/år

(Grundavgift 1049 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1196 kronor.)


Fritidsboende:
Pris Alternativ 1 – Standard är 1332 kronor/säsong

(Grundavgift 734 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 598 kronor.)


Pris

Helårsboende:
Pris Alternativ 2 – Mini är 2490 kronor/år

(Grundavgift 1049 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1441 kronor.)


Fritidsboende: 

Pris Alternativ 2 – Mini är 1454 kronor/säsong

(Grundavgift 734 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 720 kronor.)

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90