Så här tar vi hand om avfallet

Soppåse. Foto: Mostphotos

Idag är i genomsnitt två tredjedelar av det som slängs i soppåsen sådant som istället borde sorteras ut och lämnas till återvinning. Med det nya avfallssystemet kommer innehållet i den vanliga soppåsen att minska när matavfall och mer förpackningsmaterial sorteras ut. Det betyder att mer går till återvinning och en mindre andel avfall går till förbränning.

 

Matavfall

Det bästa är förstås att inte kasta bort någon mat alls. Men mat som ändå slängs är en värdefull resurs om den tas tillvara. I genomsnitt slänger varje person i Sverige cirka 80 kg matavfall om året. Redan idag sorterar över 200 kommuner sitt matavfall. Nu är det vår tur i Ludvika kommun att sätta i gång!


Vårt utsorterade matavfall kommer att transporteras till en förbehandlingsanläggning i Borlänge, precis som matavfallet från övriga kommuner i Dalarna.

Matavfall. Foto: Wizworks

Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.

 

 

Förpackningsmaterial. Foto: FTI

Förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar samt tidningar och returpapper används som råvara vid tillverkning av nya produkter. När materialet tas tillvara sparar vi stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.  

 

 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

Restavfall

Restavfallet kommer att omhändertas i en förbränningsanläggning och energin tas till vara. För närvarande utförs detta i Avesta.

 

Vill du veta mer?

På webbplatsen sopor.nu kan du läsa mer om avfall och miljö.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

VISSTE DU ATT...

 

…en biogasbil kan köra nästan två kilometer på ett kilo matavfall?


…glas, stål och aluminium går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?


…pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger innan fibrerna är utslitna?

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90