Frågor och svar om avfall

Papperspåsen för matavfallet blir blöt, vad kan jag göra?

Papperspåsen för matavfall är speciellt framtagen för att tåla väta, ändå kan fukt tränga igenom. Om du vet att matavfallet kommer vara blött, kan du förebygga genom att lägga lite tidningspapper eller en använd servett i botten av påsen.


Får jag använda en annan papperspåse till matavfallet än er?

Nej! Den speciella papperspåse som vi använder är tillverkad i ett naturligt material så att den kan brytas ned. Den är också anpassad till fuktigt matavfall och blir inte genomblöt så lätt samt torkar snabbt. Det är därför viktigt att du bara använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.


‌Matavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Smedjebackens kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Harnäs klubbstuga

Smedjebacken

Humbobergets återvinningscentral

Smedjebacken

ICA

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA

Söderbärke

Norippens återvinningscentralMatavfallspåsarna kommer* att finnas att hämta på följande platser i Ludvika kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop (Lyviksberget)

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Konsum (Ludvika Gård)

Ludvika

Hemköp

Ludvika

Dollarstore

Fredriksberg

Coop Nära

Fredriksberg

Återvinningscentralen

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop Konsum

Grängesberg

ICA Nära

Nyhammar

Coop Nära

Sunnansjö

Coop Nära


*Eftersom du som ska börja sortera ut ditt matavfall får en bunt matavfallspåsar (innehåller 80 påsar) i samband med sorteringsstarten, kan det dröja ett tag innan påsarna finns tillgängliga ute i butikerna.Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningsstationen är den plats där bara förpackningar och tidningar/returpapper får lämnas.

 

Återvinningsstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

På våra bemannade återvinningscentraler lämnar du skrymmande avfall, trädgårdsavfall, gips, farligt avfall och elavfall med mera.


Återvinningscentraler

 

Det är fullt i behållarna eller nedskräpat vid återvinningsstationen, vad gör jag? 

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som sköter återvinningsstationerna där du lämnar dina sorterade förpackningar och tidningar samt returpapper. De har ansvaret för att behållarna töms regelbundet och att det är städat på stationen.


Förpacknings- och tidningsinsamlingen har telefon 0200-88 03 11 och e-post info@ftiab.se.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon.


Gör så här istället:

 • Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg det i påsen för matavfall.
 • Mindre mängder matolja, t.ex. oljan från burken med inlagd fetaost, häller du i en plastflaska eller plastburk och lägger i den vanliga soppåsen för restavfall.
 • Större mängder mat- och frityrolja häller du i en flaska och lämnar på en återvinningscentral. Inlämnat fett återvinns. Det bearbetas, förädlas och används i nya produkter som tvålar och ljus.

 

Kan jag lämna däck på fälg på återvinningscentralen?

Ja, du kan lämna både däck på fälg och däck utan fälg på våra återvinningscentraler i Ludvika och Smedjebackens kommuner.


Vad är deponi?

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas, t.ex. keramik, vissa isoleringsmaterial och porslin. Deponiavfallet är det som återstår efter att allt återvinningsbart har sorterats ut. Det kan vara sammansatta produkter och konstruktioner som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner, material som innehåller ämnen som inte kan eller ska återvinnas. Detta avfall läggs istället på hög. I och med att vi idag sorterar och materialåtervinner en del avfall samt förbränner och utvinner energi av annat avfall, så har mängden deponi minskat.

 

Varför har vi en avfallstaxa?

Avfallshanteringen i din kommun finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i din kommun och ska täcka kostnaderna för verksamheten.


Aktuella avfallstaxor

 

Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Ja! Du kan dela kärl med din granne om ni har samma typ av abonnemang.

 

Blankett – Ansökan om delat kärl

 

I Ludvika kommun är det just nu inte möjligt att ändra abonnemang då vi för närvarande inför ett nytt avfallssystem. Vill du byta abonnemang och exempelvis börja dela kärl med en granne går det bra att göra det från och med 1 januari 2020. Kontakta vår kundservice.


Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtningen kan beviljas om fastigheten inte används för boende under en längre sammanhängande period. Mer information om uppehåll i sophämtningen finns i föreskrifterna om avfallshantering för din kommun.

 

Föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommunPDF

Föreskrifter om avfallshantering i Smedjebackens kommunPDF

Blankett – Ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall


Jag ska flytta och vill säga upp mitt abonnemang, hur gör jag?

Kontakta vår kundservice, skicka ett mejl till info@wbab.se eller ring 0240-309 90 minst en månad före köpet träder i kraft. Abonnemanget förs då över på köparen. Kärlen får stå kvar på fastigheten. Om köparen vill ha en annan kärlstorlek eller göra någon annan justering så får hen höra av sig till kundtjänst.


Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa, vad kan jag göra?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för rengöring av kärl. Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken.

 

Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och var rätt placerat. Vad gör jag?

Ring vår kundservice på telefon 0240-309 90.

 

 

Vad gör jag om mitt sopkärl går sönder?

Kontakta vår kundservice om ditt kärl har blivit trasigt, så reparerar eller byter vi ut det. Ring 0240-309 90.


Hur ska kärlet eller kärlen placeras inför tömning?

Detta gäller i Smedjebackens kommun:

 • På hämtningsdagen senast klockan 6 ska kärlet stå 0,5-1,6 meter från vägbanan där sopbilen kommer.
 • Kärlet eller kärlen ska stå plant med öppningen mot vägen.
 • Du får inte placera soppåsar på eller vid sidan om kärlet.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt (både restavfall och matavfall) ställs kärlen med cirka 0,5 meters avstånd.
 • Dra tillbaka kärlet efter tömning så att det inte står i vägen för t.ex. plogbilen.

 

Detta gäller i Ludvika kommun:

 • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
 • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning till hämtningsvägen.
 • Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta med handtaget utåt mot hämtningsvägen.
 • Överfyll inte kärlet eller kärlen, locken ska vara stängda.
 • Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.
 • Delar du kärl med en granne? Tänk på att kärlet eller kärlen på tömningsdagen ska stå vid den fastighet ni uppgivit i er ansökan då ni gjorde ert nya abonnemangsval.

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Om du inte klarar dig till nästa tömningstillfälle kan du beställa extra tömning mot en avgift. Ring kundservice på telefon 0240-309 90.

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90